Nu ger Skatteverket tummen ner för regeringens optionsutredning

Breakit - Nu ger Skatteverket tummen ner för regeringens optionsutredning

Illustration gjord med hjälp av: Magic.piktochart.com

Johanna Ekström

Reporter

Den statliga myndigheten levererar tung kritik i sitt remissvar.

Förslaget om personaloptioner lämnades till finansminsiter Magdalena Andersson i mars i år. Många startup-profiler och näringslivsföreträdare har sedan dess kritiserat det för att det innehåller för många begränsningar.

Bland annat har utredaren föreslagit att de nya mer förmånliga skattereglerna enbart ska gälla för personaloptioner på bolag med under 50 anställda. I Storbritannien finns liknande regler, men där har gränsen dragits vid 250 anställda.

Det som de flesta tyckt varit positivt är dock att förslaget innebär att personaloptioner ska beskattas som kapital istället för lön. Vilket betyder att det blir en betydligt lägre skattesats samt att skatten betalas först när optionerna väl löses in. 

Just det tycker dock Skatteverket är en dålig idé - i ett remissvar som lämnats till regeringen skriver myndigheten att de inte vill ha den typen av förändring.

Skatteverket anser att ett sådant system skulle kunna missbrukas på olika sätt. Bland annat tror man att arbetsgivare skulle kunna utnyttja systemet för att slippa betala arbetsgivaravgifter. Dessutom går den som får optioner istället för en högre lön miste om pensions- och sjukpenningsgrundande inkomst på så sätt. 

Skatteverket varnar också för att den som får optionerna skulle kunna skjuta upp skatten “så länge innehavaren önskar med långa skattekrediter som följd”, och att det i vissa fall inte skulle leda till någon statlig skatteintäkt över huvud taget - om personerna som fått personaloptionerna flyttat utomlands när optionerna löses in.

Senast den 15 augusti ska remissvaren ha kommit in, än så länge har inga startups skickat in några synpunkter. 

Läs fler artiklar
LÄS MER