Readly fortsätter att blöda – planerar ännu en jätterunda

ReadlyFilter

Per Hellberg är vd för Readly. Foto: Pressbilder.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Magasinsappen Readly redovisar en storförlust för 2015. Nu ska ännu en stor nyemission säkra tillväxten.


Svenska Readly, ett slags Spotify för tidskrifter, sågs som ett framtidsbolag vid lanseringen 2013.

Affärsidén är enkel. Readly vill skapa ett digitalt smörgåsbord av magasin, där användaren betalar 99 kronor per månad för obegränsad läsning.

Att magasinsbranschen haft svårt att anpassa sin affärsmodell till digitaliseringen bidrog sannolikt till att bedömare såg bolaget, grundat av it-miljonären Joel Wikell, som en intressant nydanare. 

Nyligen gick de svenska prestigemagasinen Filter och Offside med i tjänsten.

Men hittills har Readly – som finansierats av ett antal riskkapitalrundor – av allt att döma haft svårt att locka till sig den stora publiken. Det ledde till att bolaget under förra året började kapa kostnader, genom uppsägningar och stängda kontor.

I början av 2016 gjorde sig Readly också av med sin bokdel.

Readlys moderbolag redovisar en förlust på 44,4 miljoner kronor för helåret 2015. Det framgår av bolaget färska årsredovisning, som nyligen lämnades till Bolagsverket.

Men koncernen, som består av dotterbolag i Sverige, Tyskland och USA, upprättar än så länge ingen sammanslagen koncernredovisning. Därmed är det omöjligt att som utomstående bilda sig en korrekt uppfattning av hur verksamheten går. 

Vd:n Per Hellberg säger sig vara förhindrad att avslöja såväl de totala intäkterna som antalet betalande abonnenter.  Den sammantagna förlusten för 2015 är dock större än de 44,4 miljoner som moderbolagets årsredovisning visar. 

”Men under 2016 kommer vi att se en ganska stor resultatförbättring”, säger Per Hellberg. 

Under 2015 plockades 82,2 miljoner kronor in i tre riktade nyemissioner.

De största ägarna är grundaren Joel Wikell, som vid utgången av 2015 kontrollerade 21,1 procent av aktierna samt det London-baserade riskkapitalbolaget Zouk Capital med 30,1 procent av aktierna. 

Nu flaggar Per Hellberg för ytterligare en kapitalanskaffningsrunda, som ska slutföras efter sommaren.

Han kan i dagsläget inte berätta hur mycket pengar som ska tas in. Klart är att Readly siktar på att stänga den största kapitalanskaffningen hittills. Det innebär att bolaget planerar att ta in minst 50 miljoner kronor.

”Det gör vi för att klara vår tillväxt i Europa, och skapa mer tryck på marknaden”, säger Per Hellberg.

Även framledes är huvudmålet att växa sett till antalet användare, och möjligen även via nya marknader, snarare än att snabbt nå lönsamhet. Det har Readly gemensamt med Spotify, som tio år efter lanseringen fortfarande expanderar men tyngs av förluster.

”Vi och våra ägare ser att det är viktigare att bli en stor spelare än att kortsiktigt nå ett positivt resultat”, säger Per Hellberg. 

Hur tycker ni själva att det går?
”Det känns positivt. Vi ligger på en trend där vi har dubblat vår omsättning mellan 2014 och 2015, och det är även så det ser ut just nu. Efter åtgärdsprogrammet under hösten gör vi inte heller av med pengar på samma sätt som tidigare”. 

Läs mer