Revault tampas med förseningar efter lyckad gräsrotsfinansiering

Revault Veckans Break?
Revault tampas med förseningar efter lyckad gräsrotsfinansiering

Foto: Pressbild/Revault

Jonas de Lange

Reporter

Klassiskt crowdfundingproblem står i vägen för armbandsmolnet Revault. Samtidigt flaggar bolaget om att en hemligt finansieringslösning är på gång.

Vad har hänt med verksamheten sedan sist?

"Vi har så gott som utvecklat klart Revault och blivit beviljade Horizon 2020 SME Instrument fas1 från EU (Ett särskilt bidrag för innovativa företag på 500.000 kronor journ.anm). Denna utlysning har titeln "Looking for Europe´s Next Innovation Leader" . 2070 företag sökte, 128 blev beviljade, 5 från Sverige och vi är 1 av dessa 5 Svenska bolag. Detta är stort för oss med tanke på konkurrensen som finns i denna utlysning.”

Hur har det gått ekonomiskt senaste året?

“Vi står inför leverans av våra förbeställningar snart vilket har hittills inneburit mer utgifter än intäkter så vi är en typisk startup i den meningen.”

Hur har ni finansierat bolaget under tiden?

“Den informationen är tyvärr konfidentiell.”

Utöver bidraget från EU har bolaget även fått in närmare 1 miljon kronor i gräsrotskapital på Indiegogo. Hos bolagsverket finns inga dokument som antyder att bolaget har fått in några nya ägare senaste året.

Hur många personer är ni nu och hur många var ni för ett år sedan?

“Vi var 17 personer i teamet och är nu 18. Dock är inte alla aktiva samtidigt utan beroende på kompetens och vilken fas vi är i så aktiveras olika personer.”

I vilken utsträckning har ni lyckats med målen ni satte då?

“Vi har viss försening med leveransen vilket är typiskt för crowdfunding men samtidigt har vi lyckats väl med vår utveckling. Mycket är tack vare stödet vi har från våra fantastiska backers i förhållande till de resurser vi har.”

På vilka sätt har bolaget eller affären ändrats?

“Vi har en mycket mer väl definierad marknad och i och med den utveckling vi har gjort på produkten och affärsmodellen så har vi kommit mycket närmare en marknadslansering. Samtidigt börjar vi inse att marknaden är mycket större än vad vi trodde från början när vi lanserade produkten. Vi har börjat inse vikten av vår plattform som en OEM lösning till andra branscher och även genom att nya samarbetsmöjligheter med globala spelare har tillkommit. Detta har gett Revault och oss som företag en enorm marknadspotential.”

Läs fler artiklar
LÄS MER