Workaround fortsätter växa - lanserar ny tjänst för långtidsuthyrning

WorkaroundVeckans Break?

Andreas Broryd och Rikard Hegelund. Foto: Pressbild.

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Workaround har lyckats väl med sin plattform för korttidsuthyrning av kontorsplatser. Nu utökar bolaget sin verksamhet till att även omfatta långtidsuthyrning av kontorsplatser.

För drygt ett år sedan skrev vi om Workaround i vår helgserie “Veckans Break?”. Nu berättar bolagets medgrundare hur det senaste året har gått.

Vad har hänt med verksamheten sedan sist?

“Till att börja med har vi gått från att inte ha några kunder eller intäkter alls till ett förtag som dagligen hjälper företag att hitta fina kontorsplatser eller mötesrum. Sen har vi också hittat fram till ett intressant koncept som vi kan använda för att fortsätta leda digitaliseringen av kontor och lediga arbetsytor. Ett kontor är alltmer sällan samma sak som ett företag utan liknas allt oftare med en kreativ hub som innehåller flera organisationer, frilansare och konsulter. Vi tar bort hindren för att skapa en egen sådan hub. Vi tror stenhårt på att detta eftersom det förenar vår vision om ett bättre resursutnyttjande med tjänster som våra kunder verkligen uppskattar och en hållbar affärsmodell”, skriver bolagets marknadschef och medgrundare, Andreas Broryd, i ett mejl till Breakit.

Hur har det gått ekonomiskt senaste året?

“Vi lämnar inte ut detaljer om vår ekonomi men under vissa månader har några av tjänsterna faktiskt varit lönsamma redan nu”, skriver Andreas Broryd.

Efter vår första artikel om Workaround har vi vid flera tillfällen haft anledning att skriva om bolaget igen. Bland annat i höstas när bolaget fick in nya ägare.

Hur har ni finansierat bolaget under det senaste året?

“Vårt mål var att ta fram ett proof of concept med egna medel, varför verksamheten helt finansierades av grundarna under den första tiden. Därefter tecknade vi ett strategiskt samarbetsavtal med Stronghold och Anders Böös, som har en unik insikt i den marknad vi verkar på. Vi var noga med att hitta finansiärer som kunde bidra med mer än endast det finansiella och där har vi verkligen varit lyckosamma. Vi lämnar inte ut detaljer om vårt investeringsavtal men vi har en långsiktig plan, där vi i närtid inte behöver jaga mer pengar, som bygger på att vi delar en gemensam vision kring framtidens användning av kontor och lokaler”, skriver Anders Broryd.

Hur många personer är ni nu och hur många var ni för ett år sedan?

"Vi har växt under vårt första verksamhetsår från att vi grundare satt på kvällstid till att vi nu är cirka tio personer involverade i projektet, varav många på heltid"

I vilken utsträckning har ni lyckats med målen ni satte då?

"Utvecklingsmässigt har vi fokuserat på att testa olika modeller samt att expandera våra tjänster till några städer utanför Stockholm. Detta ligger väl i linje med vår plan. Rent ekonomiskt ligger vi något före plan eftersom vi varit lyckosamma med några av tjänsterna. Men visst hittar man också mål som vi inte nått - det ingår hos en entreprenör att sätta mål som är för höga! Till exempel hade vi tänkt lansera utomlands tidigare".

På vilka andra sätt har bolaget förändrats?

“Den största förändringen är att vi håller på att lansera en tjänst som möjliggör för företag att hyra eller hyra ut delar av sitt kontor på längre sikt. Att dela kontor är idag vanligt, men det finns ingen effektiv digital kanal eller tjänst som underlättar detta.. Ofta är det "lapp i fönstret" som gäller. Samtidigt vet vi om att det finns mängder av fördelar med att sitta tillsammans med andra företag. Förutom att man sparar pengar, så skapas nya nätverk och kontakter vilket i sin tur leder till mer affärer. Det är smart helt enkelt! Vi kommer också att hjälpa våra kunder med avtal och administration kring uthyrningar.”

Läs mer