Fingerprints nya mål – spår fortsatt urstark tillväxt

Breakit - Fingerprints nya mål – spår fortsatt urstark tillväxt

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman /TT

Breakit

På onsdagsmorgonen släppte det svenska succébolaget Fingerprint sina uppdaterade, långsiktiga finansiella mål, med anledning av årsstämman senare idag.

På förhand hade SME Direkt bedömt att Fingerprints försäljningstillväxt på 150 procent i år skulle komma att normaliseras till en nivå på fyra procent under åren 2017 och 2018. Resultaten bedömes även sjunka år 2017 och 2018.

Enligt Fingerprint Cards är bolagets mål nu att intäkterna har en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 60 procent från 2016 till 2018, vilket är högre än vad analytikerna förväntat sig.

”Mot bakgrund av den snabba marknadsutvecklingen anser vi att tre aÌŠr är en lämplig tidsram för vaÌŠra laÌŠngsiktiga finansiella maÌŠl. Vi kommer inte att uppdatera maÌŠlen till följd av kortsiktiga, kvartalsvisa fluktuationer i verksamheten. VaÌŠra maÌŠl kommer att revideras aÌŠrligen, normalt i samband med bokslutskommunikén”, säger Jörgen Lantto, VD för Fingerprint Cards i en kommentar.

Fingerprints tidigare prognos var att intäkterna skulle uppgå till mellan 7 och 8,5 miljarder kronor under 2016, med en marknadsandel på 55-70 procent av marknaden exklusive Apple. Bruttomarginalen har i sin tur bedömts ligga på 40-45 procent, samt att rörelsemarginalen väntas överstiga 37 procent.

I den nya prognosen minskar bolaget dock sin prognos för rörelsemarginalen något och flaggar för en rörelsemarginal på minst 35 procent för varje år från 2016 till 2018.

Artikeln uppdateras.

Läs fler artiklar
LÄS MER