KNC Miner-domen: Tingsrätten går på bitcoingrävarens linje

KNC Miner

Foto: Johanna Ekström

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

"Vi visste hela tiden att vi hade rätt", säger KNC Miners vd Sam Cole.

Under fredagen kom Stockholms tingsrätts dom i stämningen mot KNC Miner. 

Tingsrätten väljer att gå på bolagets sida i tvisten. Det innebär att argentinska Gustavo Fernandez, som stämt KNC Miner för uteblivna leverenser, får betala rättegångskostnader på 496.000 kronor.

Gustavo Fernandez beställde 66 maskiner av KNC Miner under 2014 med målet att gräva kryptovaluta. Men eftersom leveransen drog ut på tiden valde han senare att häva köpet eftersom han ansåg att det gjorde maskinerna värdelösa. 

KNC Miner har dock hävdat att de inte utlovade någon specifik leveranstid, utan att de hela tiden i sin tur varit beroende av underleverantörer. Och att det därför inte varit möjligt för Gustavo Fernandez att häva köpet. 

Därför valde Gustavo Fernandez att stämma KNC Miner på 3,5 miljoner kronor för utebliven leverans. Det här var det första i en rad av stämningar mot bolaget som togs upp i rätten. 

En tvistefråga har varit om Gustavo Fernandez kan anses vara konsument eller om han har gjort köpen som näringsidkare. 

Det har betydelse eftersom konsumentköplagen går längre i att skydda köparen än vad köplagen gör. Där konstaterar rätten att "miningmaskinernas användningsområde generellt sett är verksamhet av ekonomisk natur" och att det innebär att det därför rör sig om näringsverksamhet.

Därmed har Gustavo Fernandez inte haft rätt att häva köpet med hänvisning till distanslagstiftningen. 

Rätten ger också KNC Miner rätt i att bolaget inte kan ha ansetts utlova någon specifik leveranstid. 

KNC Miner anser att Gustavo Fernandez försvarare Magnus Daar själv borde stå för sina kostnader, eftersom han "genom vårdslöshet vållat medkostnader i målet. Vårdslösheten ska ha bestått i att åberopa fel omständigheter för att sedan korrigera dem". 

Rätten skriver att hans "processföring haft inslag av oskicklighet" och att delar av framställandet har varit "osedvanligt dåligt underbyggd". 

Dock anser rätten inte att det inneburit något merarbete i en sådan omfattning att han bör vara med och betala. 

KNC Miners vd Sam Cole säger till Breakit att han inte hunnit läsa hela domen än, eftersom den är på 70 sidor och på svenska, som inte är hans första språk.

"Men jag har förstått att vi vann på alla punkter och det är vi naturligtvis glada över", säger han.

Han säger att han dock inte ser det som en seger, utan som att företaget "inte förlorade".

"Vi visste hela tiden att vi hade rätt. Det hade varit bättre om Gustavo Fernandez jurister hade sagt till honom från början att ta emot maskinerna, då hade vi inte behövt vara här", säger han.

Gustavo Fernandez advokat Magnus Daar säger till Di Digital att han kommer råda sin klient att överklaga domen.

”Tingsrätten anser att min klient var en näringsidkare. Det håller jag inte alls med om. Jag gör inte alls den tolkningen. Det får väldigt konstiga slutsatser om tingsrätten skulle ha rätt. Skulle man till exempel betrakta pensionssparare som näringsidkare?”

”I och med att de underkänner honom som konsument blir målet något helt annat. Jag anser fortfarande att han är konsument", säger han.

Läs mer