"Folk klagar - men vi är en av världens ledande startupstäder"

Spotify Linkedin Stockholm Business Region
"Folk klagar - men vi är en av världens ledande startupstäder"

Foto: Fabian Rost, grafik: Invest Sockholm

Johanna Ekström

Reporter

Joseph Michael har fått uppdraget av politikerna i Stockholm att ta fram en startupstrategi. Han tror staden kommer få ser fler techbolag som vill lösa globala utmaningar framöver.

2016 är första året som Stockholms stad nämner ordet startup i sin budget. Det trots att scenen har vuxit snabbt i huvudstaden de senaste åren.

I den senaste budgeten från november slås fast att “Stockholm är en testbädd för innovation och har blivit en av världens ledande startupstäder inom tekniksektorn”.

Samt att det därför ska tas fram en startupstrategi.

En som sett utvecklingen ske inifrån är Joseph Michael, som varit engagerad i startups via stadens helägda dotterbolag Stockholm Business Region Development sedan 2012 (bolaget har under året bytt namn till Invest Stockholm).

Det är han som leder arbetet med att ta fram startupstrategin och sedan april är han också officiellt startupansvarig i staden. Ett jobb som bland annat innebär att locka hit internationella investerare och föra en dialog med stadens startups om vad de behöver.

“Spotify, Klarna och King är nästan tio år gamla, så egentligen är det här inget nytt. Men det som har hänt är att startupscenen har blivit synlig och det har bildats en community. Och så fort folk sett det har de börjat dras till det, och nu är vi i en fas där vi syns internationellt”, säger han.

Han menar att en viktig hållpunkt för att det skulle kunna ske inträffade 2012-2013. Då hände två saker som förändrade Stockholms startupscen, Sup46 kom till och Sthlm tech-meetup drogs igång. Båda med bidrag från staden.

“Redan när vi körde igång 2012 var bostäder och personaloptioner frågor som kom upp. Just det kunde vi inte göra så mycket åt, men en annan fråga som togs upp av företagen var att det saknades en fysisk plats, som de som fanns i andra techtäta städer som Berlin och San Francisco. Då gjorde vi en push för att hjälpa till med det, vi hjälpte till exempel Sup46 att hitta lokaler”, säger han.

Det var också då som eventgurun och startupprofilen Tyler Crowley anlitades som konsult av staden för att köra igång sina evenemang.

“Vårt mål var aldrig att själva starta en fysisk mötesplats eller hålla events, utan målet var att hjälpa de som var bäst på det. Och nu flyger det, vi behöver inte slänga några pengar på det, Tyler är inte längre anställd av oss till exempel, för han behöver inte vara det”, säger Joseph Michael.

För startupscenen ska inte behöva vara beroende av stöd från den offentliga sektorn, menar han.

“Utan att nämna några särskilda platser så hör jag ofta att regioner investerar väldigt mycket mer i det här än vad man gör i Stockholm. Många städer försöker själva bygga upp communities och pumpa in pengar utan att det funkar, men här har de funkat ändå eftersom det har kommit från sektorn själv, vi har bara stöttat”, säger han.

Moderbolaget Invest Stockholm har de senaste åren fått runt 110 miljoner kronor ur stadens budget per år. I uppdraget ingår bland annat att stödja näringslivet, marknadsföra Stockholm internationellt och göra staden attraktiv för investerare. De ligger bland annat bakom Stockholms slogan “The Capital of Scandinavia”, som stuckit i ögonen på de andra nordiska huvudstäderna.

Av de pengarna har 35 miljoner gått till Development och ungefär en miljon till satsningar på startups. 

Förhoppningen är att startupstrategin ska vara klar vid årsskiftet. Arbetet har nyss påbörjats, men redan nu ser Joseph Michael en del trender på området.

“Själv tror jag att ‘techsektorn’ kommer att försvinna på sikt, eftersom allt kommer bli tech. De olika inriktningarna inom startupbranschen som vi pratar om idag kommer bli mer som egna industrier", säger han.

En styrka i Stockholm är att det här finns bolag som är starka inom flera olika områden, menar han. Till skillnad från till exempel Helsingfors där spel dominerar och London som är störst inom fintech.

Något som gör utvecklingspotentialen här större enligt Joseph Michael.   

“I Stockholm är vi starka inom musik, adtech, VR, fintech och spel, bland annat. Stockholm har ett stort försprång på det sättet och därmed bra förutsättningar”.

“Jag tror att det som vi kommer få se mer av här är startups som jobbar med att lösa stora globala utmaningar”, säger han.

Enligt en rapport från Linkedin som presenterades nyligen, som baseras på de som använder tjänsten, har Stockholm ett stort inflöde av talang utifrån samtidigt som nettoutflödet är litet.

Rapporten företaget gjorde med Stockholms stad som partner ska användas i kampanjen Move to Stockholm som vill få talanger att flytta hit.

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) sa i en kommentar i samband med rapporten att den “slår fast det vi länge har hävdat, att Stockholm är en internationell techhub att räkna med. Stockholm fortsätter att ha fantastisk dragningskraft och IT-kunskaper långt över det globala snittet”.

Men samtidigt som staden skryter med Stockholm så har branschen, nu senast Spotify, länge påtalat problem med bland annat bostäder och krångliga och ofördelaktiga regler kring personaloptioner, saker som man anser hindrar rekrytering.

Lite av en motsägelse alltså: Det flödar in kapital och talang, samtidigt som många tycker att startupklimatet är för dåligt.

“Folk klagar mycket. Jag är absolut på bolagens sida, men samtidigt är vi en av de ledande startupstäderna i världen. Men visst växer tekniksektorn snabbare än staden, de växer om vilket gör att vi måste utvecklas”, säger Joseph Michael.

I fallet med Spotify menar han att det kan vara svårt att växa med tusen personer på en och samma plats, oavsett var det sker.  

“Det Spotify säger är att de vill växa här, och så pekar de ut saker som behöver hända för att det ska kunna ske. Samtidigt växer Spotify snabbt utanför Sverige oavsett, så man kan se det som att även andra städer gynnas av det som sker här”, säger han.

Läs mer

Hetaste bolagen på Linkedin – Spotify kniper en plats på pallen

Techbolagen som betalar bäst lön – vi har kartlagt 225 heta företag i Sverige

Hittade Storytel i Draknästet – och förvandlade 2 miljoner till 460: “Min baby”

Läs fler artiklar
LÄS MER