Sök

Pandemin blev för tuff – nu tvingas Phil's Burger till rekonstruktion: “Avgörande”

Phils burgerHamburgareRekonstruktion

Peder Skaj, Phils burger.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Redan i september började Phil’s Burger stöpa om verksamheten för att bli lönsamma. Men trots åtgärderna tvingas hamburgerkedjan nu att ansöka om rekonstruktion för att rädda verksamheten.
“Det kommer som en konsekvens av pandemin och dess effekter”, säger medgrundaren Peder Skaj till Breakit.

Hamburgerkedjan Phil’s Burger har inlett en företagsrekonstruktion för att rädda verksamheten. Det framgår av handlingar från tingsrätten i Stockholm. 

I den beskriver grundarna och ägarna hur verksamheten fortfarande påverkas av det “ekonomiska bagaget” från coronapandemin, höga personalkostnader och de allt för aggressiva expansionsplanerna som verksamheten först byggde på.

Nya strategin räcker inte

Enligt en ny plan från i år ska Phil’s fokusera på lönsamhet i de restauranger som redan finns. Men de åtgärder som redan har vidtagits har inte räckt till och därför tvingades ägarna förra veckan att lämna in en rekonstruktionsansökan som också har godkänts av tingsrätten.

“Det kommer som en konsekvens av pandemin och dess effekter. Det är stigande verksamhetskostnader och vikande försäljningsutveckling som gjort att vi har landat i en skuld och likviditetssituation som vi bedömer att vi inte kan ta oss ur på egen hand utan en rekonstruktion”, säger medgrundaren Peder Skaj när Breakit når honom.

Phil’s Burger grundades 2014 av Peder Skaj och Philip Örtegren och bland storägarna finns också Insplanet-medgrundaren och molninvesteraren Daniel Soussan. Phil’s har idag 13 egna restauranger, liksom två foodtrucks. Det finns också två franchiseavtal i verksamheten. Antalet anställda som sysselsätts i verksamheten är hela 180 personer.

Nästan alla restauranger ligger också i Stockholm, men när kedjan öppnade fyra nya restauranger under 2022 var två av dem förlagda till Helsingborg respektive Karlstad. I Rekonstruktionsansökan beskriver företaget hur planerna för de nya restaurangerna var så långt gånga att det inte fanns någon möjlighet att backa från de avtal som ingåtts.

“Rekonstruktionen är avgörande för att kunna ta bolaget ur den akuta situationen som det nu befinner sig i. När rekonstruktionen upphört kommer de åtgärder som bolaget redan vidtagit ihop med de åtgärder bolaget initierar under rekonstruktionen att fortsätta och därmed skapa förutsättningar för lönsamheten i verksamheten”, skriver bolaget i sin rekonstruktionsansökan. 

Har redan börjat spara

Ett antal åtgärder ska redan vara genomförda och tillsammans med en ny rekonstruktionsplan räknar kedjan med besparingar på totalt 15 miljoner kronor årligen när förändringarna når full effekt. 

De största besparingarna ska ske genom att kapa overheadkostnader (exempelvis löner på huvudkontoret, system) på 6 miljoner kronor, liksom att minska lönekostnaderna i restaurangverksamheten med 6 miljoner kronor. 

Som ett led i det nya fokuset i verksamheten har också koncernens vd, operationell chef och personalchef slutat.

“Utöver de fem medarbetare som redan lämnat på huvudkontoret finns för närvarande inga planer på att ytterligare personal skall påverkas”, säger Peder Skaj, som lägger till att det inte bara rör sig om uppsägningar.

Tillgångarna i Phil’s Burger bedöms uppgå till cirka 62 miljoner kronor. På skuldsidan finns det bland annat skatteskulder, efter coronaanståndet, på 19,3 miljoner kronor. Totalt uppgår skulderna till 73 miljoner kronor. 

För att lyckas genomföra rekonstruktionen räknar ägarna också med att den måste förlängas. Anledningen är att man inte bedömer det som realistiskt att ett ackordsförslag kan lämnas till borgenärerna under den inledanden tremånadersperioden.

Positivt resultat nästa år

Under 2023 bedömer man att nettoförsäljningen kommer att öka betydligt jämfört med 2021 och 2022, men man tror att den fortsatt kommer att vara lägre än toppåret 2019. Anledningen till det är bland annat de nya restauranger som öppnats och som kommer att fortsätta vara i drift även under 2023.

Man räknar också med ett positivt ebitda-resultat för 2023 på 5,7 miljoner kronor.

“Restriktionerna med anledning av pandemin är avvecklade och restaurangbranschen är generellt på väg att återhämta sig. Bolaget har vidtagit och kommer att fortsätta vidta åtgärder för att komma till rätta med personalkostnaderna samt även fortsätta att trimma verksamheten mot lönsamhet”, går det att läsa i handlingarna som sedan fortsätter:

“Bolaget och dess ägare bedömer att det finns goda förutsättningar både att genomföra rekonstruktionen och fortsätta bedriva verksamheten efter genomgången rekonstruktion. Genom de kostnadsbesparingar Bolaget genomför i kombination med de effektivitetshöjande åtgärder som successivt under 2023 ger effekt visar Bolaget på en livskraftig verksamhet med underliggande lönsamhet.”

Största ägare i Phils är medgrundaren Peder Skaj på 32,7 procent, liksom molninvesteraren och entreprenören Daniel Soussan via sitt bolag Alloka på 27,6 procent. Andra stora ägare är Autonoma system i Stockholm och kedjans andra medgrundare Philip Örtegren på 19,1 respektive 15,4 procent.

Ägarna är med på båten

För att rekonstruktionen ska kunna genomföras har ägarna också öppnat för att satsa ytterligare på verksamheten. Men enligt handlingarna finns också en plan om att bredda ägarkretsen.

“Phil’s ägare har investerat betydande belopp och är beredda att skjuta till ytterligare för att det ska bli en lyckosam rekonstruktion”, säger Peder Skaj, som inte kan kommentera planerna att ta in ytterligare ägare i dagsläget.

Den befintliga verksamheten kommer under rekonstruktionen att fortsätta ungefär som tidigare. Rekonstruktör är Carl Johan Friis från Lindström Malmskog advokatbyrå. Borgenärssammanträde hålls den 19 december.

Läs mer