Nu växer Fundedbymes intäkter – men det gör förlusten också

FundedByMe
Nu växer Fundedbymes intäkter – men det gör förlusten också

Teamet bakom Fundedbyme. Foto: Pressbild/Fundedbyme

Jonas de Lange

Reporter

Fundedbyme dubblar intäkterna från 1 till 2 miljoner – samtidigt som bolaget gör en förlust på 14 miljoner kronor.

Fundedbyme, som är en plattform för gräsrotsfinansiering av aktiekapital, står i begrepp att ta in kapital till sitt bolag med hjälp av en finansieringskampanj via sin egen tjänst. I samband med det visar bolaget nu upp fjolårets siffror.

Av årsredovisningen framgår det bland annat att nettomsättningen, det som är den faktiska försäljningen, har dubblats jämfört med 2014. Vid en första anblick kan det se ut som att omsättningen står still. Det beror på ett bokföringstekniskt verktyg som kallas "aktiverat arbete för egen räkning".

“Totalt sett ligger vi på plus/minus noll tillväxt men den faktiska faktureringen dubblas. Det är det vi är allra mest nöjda med”, säger Pontus Frohde, operativ chef på Fundedbyme.

Samtidigt handlar det inte om några jättesiffror direkt. Bolaget, som grundades 2011 fakturerade bara för drygt 2 miljoner kronor under hela fjolåret. Pontus Frohde menar ändå att 2015 var en brytpunkt för bolaget.

“Proppen har gått ur och vi har hittat vår modell nu. Nästa år räknar vi att dubbla eller trippla omsättningen igen och därifrån spår vi en betydligt brantare tillväxt. Vi opererar på en oerhört ny och omogen marknad men det finns en enorm framtidspotential”, säger han.

Trots optimisten inom bolaget är fortfarande resultatraden i årsredvisningen mörkt röd.

Under 2015 gjorde bolaget en rörelseförlust på 14 miljoner kronor. Det är alltså sju gånger mer än intäkterna från bolagets kunder.

“Det är helt enligt plan. Egentligen skulle vi vilja gasa på ännu lite mer men vi måste rätta oss efter pengarna som finns på kontot”, säger Pontus Frohde.

Under 2015 tog finansieringsplattformen in 20 miljoner i finansiering, bland annat genom att lösa in konvertibellån. Det kapitalet har bidragit till att täcka årets förlust.  

Samtidigt görs stora förändringar i bolaget som kickas igång i och med att man har tagit in en ny teknikchef, Daniel Wahlqvist.

“Vi gör just nu en förstärkning på produktutvecklingssidan. Vi kommer att göra om vår egen utvecklingsavdelning och lägga mycket av arbetet på outsourcade team. Därför har vi tagit in Daniel Wahlqvist som har lång erfarenhet med att jobba på det sättet”, säger Pontus Frohde.

Innebär det att ni kommer skära ned på antalet egna utvecklare?

“Vi ser över nu hur det kommer att påverka vår existerande utvecklingsavdelning men det kan ha ha en effekt. Vi satsar på att bygga en setup som passar oss och som är skalbar för framtida tillväxt”, säger Pontus Frohde.

Att skära ned på antalet anställda brukar sällan vara ett gott tecken för ett bolag – särskilt inte med tanke på att Fundedbyme för ett par år sedan drog sig tillbaka från flera europeiska marknader för att fokusera på Norden. Pontus Frohde ger dock bilden att bolaget snarare gör omorganiseringen för att öka tillväxttakten.

“Vi har haft svårt att rekrytera och framför allt hålla kvar duktiga utvecklare med den konkurrens som råder vilket har lett till att vi inte har kunna springa så fort vi velat. Att-göra-listan är för lång och växer såklart hela tiden, detta hoppas vi nu adressera med en ny set up", säger han.

Läs fler artiklar
LÄS MER