Svensk teknik från Ecoclime ger bättre komfort inomhus och 70 procent lägre energikostnad

Breakit - Svensk teknik från Ecoclime ger bättre komfort inomhus och 70 procent lägre energikostnad

Klimatföretaget Ecoclime erbjuder sedan tre år en unik lösning för effektivare och behagligare distribution av kyla och värme i fastigheter. Nu breddar bolaget verksamheten med lösningar för återvinning av energi bland annat från spillvatten i bostäder. Samtidigt presenteras ett komplett IoT-baserat system för fastighetsautomation.

Ecoclime genomför nu en nyemission och samtidigt förvärvas Evertech Energy Solutions. Med detta breddas verksamheten till en väsentligt större marknad med såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Ecoclime fyller därmed ett stort tomrum på marknaden inom energieffektivisering och klimatförbättringar.

”Det här har varit företagets inriktning sedan starten, men vi har avvaktat resultaten från Evertechs utveckling och marknadsintroduktion av kollektorer och återvinningssystem innan vi ville genomföra affären”, säger Ecoclimes marknadschef Niklas Ekblom.

Upp till 80 procent av energin i nybyggda fastigheter och cirka 25 procent i äldre fastigheter, lämnar fastigheterna via spillvattensystemen. Det innebär att merparten av alla flerbostadshus har en avsevärd besparingspotential om de kan återvinna den energi som finns i spillvattnet. 

”Det unika med vår värmeväxlare är att den är tillverkad i ett polymert specialmaterial som klarar den tuffa miljö som spillvatten medför. Med den som grund bygger vi kollektorer som placeras i speciella återvinningstankar. Till skillnad från andra lösningar kan vi hantera de ojämna flöden som ofta uppstår i flerbostadshus. Kollektorerna 'suger ut' värmen som sedan återförs tillbaka till fastigheten, där fastighetsägaren väljer var man har mest nytta av energin. Hela den mängd energi som åtgått för att värma vattnet kan därmed användas”, säger företagets produktchef Torbjörn Jonasson.

För att maximera nyttan med klimat- och återvinningslösningarna lanserar Ecoclime även ett IoT-baserat system för fastighetsautomation. Det unika med systemet är att det kan integrera befintliga fastighetssystem och därmed ge fastighetsägare helt nya insikter om hur en fastighet kan energioptimeras.

”Våra produkter är synnerligen lämpade för IoT-applikationer då de reagerar snabbt och går att mäta och styra ända ned på komponentnivå”, avslutar Niklas Ekblom.

Vill du veta mer?  Besök Ecoclimes hemsida.

Här är en video där Ecoclimes grundare berättar om bolaget.


Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs fler artiklar
LÄS MER