BHG ökar omsättning men minskar rörelseresultat under tredje kvartalet

BHG Group

Adam Schatz blir ny vd på Bygghemma. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Dyrare att annonsera på nätet säger bolagets vd Adam Schatz.

I våras köpte e-handlaren BHG Group, som bland annat ligger bakom Bygghemma, Hyltebruk-bolaget Hyma i en miljardaffär. Alla detaljerna om det kan du hitta här.

Nu redovisar BHG en ökad omsättning men lägre rörelseresultat i det tredje kvartalet jämfört med året innan.

"Kvartalet kännetecknades av en tuffare marknad, med fortsatta flaskhalsar och prisstegringar i varuförsörjningskedjan och hårdare konkurrens om kunden, som bland annat har inneburit ökade kostnader för onlinemarknadsföring", säger bolagets vd Adam Schatz.

  • Omsättningen steg till 3 060,5 miljoner kronor (2 290,3). Organisk tillväxt var 5,5 procent.
  • Bruttovinsten blev 786,1 miljoner kronor (592,3), med en bruttovinstmarginal på 25,7 procent (25,9).
  • Rörelseresultatet blev 123,0 miljoner kronor (183,2), med en rörelsemarginal på 4,0 procent (8,0).
  • Justerat rörelseresultat utföll på 164,5 miljoner kronor (194,0). Försämringen beror på högre frakt-, produkt-, lagerhanterings- och trafikdrivningskostnader, vilka inte kunnat fullt ut kompenseras av högre konsumentpriser.
  • Resultatet efter skatt blev 61,7 miljoner kronor (134,9), och per aktie 0,49 kronor (1,22).
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -232,0 miljoner kronor (20,7).


"Heminredingssegmentet har påverkats i synnerhet genom dess högre beroende av de globala logistikkedjorna samt en hög andel katalogbaserade konkurrenter, vilket – i likhet med vad vi upplevde mot slutet av 2018 – innebär att konsumentprisförändringar sker mer gradvis", säger vd Adam Schatz.

Läs mer