Cdon ökade förlusten under tredje kvartalet

Cdon

Peter Kjellberg. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

E-handelsbolaget Cdon redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under tredje kvartalet jämfört med året innan.

Cdons försäljningsvolym, GMV, uppgick till 549,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Vilket kan jämföras med 525,5 mijoner undet samma period förra året. En ökning med totalt 4 procent.

För Cdon Marketplace startade kvartalet bra men sedan blev det en inbromsning i slutet av juli. Därefter kom GMV-tillväxten att återhämta sig till 22 procent under september och efter utgången av perioden (1-18 oktober) har tillväxten överstigit 40 procent.

Omsättningen sjönk till 113,6 miljoner kronor (155,0). Försäljningen inom Cdon Marketplace var ned 3 procent till 47,6 miljoner kronor (49,1), medan försäljningen inom Cdon Retail minskade i samband med att processen med att reducera försäljningen av eget lager fortsatte enligt plan, skriver bolaget.

Ebitda-resultat (före skatt och avskrivningar) blev minus 3,2 miljoner kronor (6,4).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev minus 8,0 miljoner kronor (0,9). Resultat per aktie hamnade på minus 1,30 kronor (5,83).

Läs mer