Klimatforskarna: Farligt att måla upp en domedagsbild

Hållbarhetklimat

Greta Thunberg under konserten Climate Live, som själv har lyft fram att det inte är för sent att skapa förändring. Foto: Fredrik Persson/TT

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Två forskare bakom den stora IPCC-rapporten vill att vi ska sluta prata om gränser där jordens klimat inte går att rädda.

Världens länder behöver göra mycket mer för att stoppa den globala uppvärmningen. Men att måla upp klimatförändringarna som världens undergång är “inte konstruktivt och saknar vetenskapligt stöd”. 

Det är huvudbudskapet bakom en debattartikel i Dagens Nyheter som författats av forskarna Thorsten Mauritsen och Deliang Chen, två av huvudförfattarna bakom den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

De två forskarna oroar sig i artikeln bland annat för att det sprids en “felaktig uppfattning” om att det snart är för sent för klimatet och att klimatpolitiken därför inte kommer att ha någon effekt. Det finns inget exempelvis vetenskapligt stöd för att vi skulle ha passerat någon slags gräns där allt är försent och jorden går under om vi passerar 1,5-gradersmålet, menar de. Istället ökar skadorna i stigande grad även efteråt. 

Risken som finns om oron blir för stor, skulle istället vara att klimatarbetet skadas.

Thorsten Mauritsen och Deliang Chen skriver också att vi måste ställa om till global klimatneutralitet. 

“Endast med de facto netto noll globala utsläpp av koldioxid kan temperaturen stabiliseras. Ju tidigare det sker, desto lägre grad av uppvärmning kan vi stanna vid.”

Att gröna omställningar är viktiga och att förändringen måste komma nu vill forskarna vara tydliga med. Förändringarna kan få allvarliga effekter på många områden och även om de inte vill lyfta fram domedagsbilden, så skriver man att “vissa delar av världen kan förändringarna få betydligt allvarligare effekter på mortaliteten”.

Läs mer