Lönen på Klarna – så mycket tjänar anställda hos betaljätten

Klarna
Lönen på Klarna – så mycket tjänar anställda hos betaljätten

Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd Klarna.

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

Vi har räknat ut snittlönen för anställda på Klara.

Breakit genomförde nyligen en stor kartläggning över lönerna i tech-Sverige. Totalt har vi tittat på 225 heta bolag och gått igenom dem – bolag för bolag.

Förenklat kan man säga att de finns tre röda trådar bland bolagen som toppar listan: bolag med kopplingar till USA, SaaS (molnbaserade prenumerationstjänster) och finans.

Sämre löner är det hos de svenska e-handlarna.

Höga löner inom fintech

Även bank och finans har länge legat i högt i den allmänna lönestatistiken, såväl i Sverige som internationellt. Det mönstret går igen i Breakits lista där flera fintechbolag placerar sig högt, exempelvis Rocker, Trustly, Lendify och Swish.

Men hur ser det egentligen ut på det mest omskrivna betalbolaget av dem alla – Klarna?

Bolaget, som 2020 hade över 3.000 anställda, har enligt Breakits kartläggning och uträkningar en snittlön på 49 417 kronor.

Det är betydlig lägre än bolagen som toppar listan, men samtidigt högre än konkurrenten Qliro, som har snittlön på 40 546 kronor.

Vill du få koll på lönerna hos över 200 techbolag i Sverige? Spana in hela listan och analysen här.

Så här gjorde vi sammanställningen:

Utgångspunkten har varit gruppen av bolag som Breakit brukar bevaka, helt enkelt det vi brukar kalla Sveriges nya näringsliv. Därefter har vi skalat bort bolag som ännu inte riktigt kommit så långt i sin utveckling och inte sällan håller extra hårt i alla kostnader. Bolagen på listan har därför minst tio anställda.

Därefter har vi letat fram årsredovisningen för år 2020 för bolagen i den återstående gruppen, cirka 230 bolag. 

I strävan efter en enhetlig metod, för att kunna göra en rättvis ranking och kunna göra intressanta jämförelser, har vi sedan utgått från raden personalkostnader i resultaträkningen (oavsett vad bolagen uppger i notverket) och sedan dividerat med 1,42 för att dra av för sociala avgifter (+32% på lönen) och övriga personalkostnader (utbildning, konferens, pension, etc). I nästa steg har vi delat med antalet anställda i snitt under 2020 och därefter med tolv för att få fram ett månadssnitt. 

Då har vi fått fram en schablonmässig bedömning om månadslönen på det aktuella bolaget. Ibland kan det faktiska snittet ligga högre eller lägre (se fotnoter om Swish och Bambuser ovan) beroende på flera faktorer, men vi menar att detta är den bästa och mest enhetliga bedömning vi som utomstående betraktare kan göra.

Läs mer

Lönen på Spotify – så mycket tjänar anställda på musikjätten

Paynova gillar grälet mellan Klarna och Qliro – ser möjligheter

Techbolagen som betalar bäst lön – vi har kartlagt 225 heta företag i Sverige

Läs fler artiklar
LÄS MER