Norrsken släpper ny klimatrankning – de toppar listan

Swedbank Norrsken Foundation Miljö
Norrsken släpper ny klimatrankning – de toppar listan

Eric Engellau, vd på Norrsken.

Martin Hävner

Reporter

Hur stor är ett bolags miljöpåverkan om man mäter i kronor och ören?

Den frågan kan stiftelsen Norrsken nu svara på.

”Hållbarhetsrapporter är tyvärr något som ingen kan ta sig igenom eller förstå”, säger Norrskens vd Erik Engellau-Nilsson som i ett första skede sammanställt en lista över Sveriges 99 största börsbolag och deras miljökostnad.

Listan bygger på en metod från elituniversitetet Harvard och utgångspunkten är att sätta ett pris på en organisations påverkan på miljön i form av exempelvis utsläpp och påverkan på vattnet, rapporterar Dagens Industri

”Vår hypotes är att vi rör oss mot ett samhälle där vi kommer att prissätta negativa klimateffekter på ett annat sätt än i dag. Då kan det vara bra att slå ut det på storlek och se vilka som ligger före och efter kurvan. De kommer att påverkas annorlunda av till exempel hårdare regleringar”, säger Norrskens vd Erik Engellau-Nilsson till tidningen.  

Själva grundtanken är att det ska bli lättare för investerare och konsumenter att bilda sig en uppfattning om vilken miljöpåverkan ett bolag har.

Erik Engellau-Nilsson betonar samtidigt att det kan vara vanskligt att läsa listan från topp till botten eftersom det finns stora skillnader mellan olika industrier och sektorer. Därför är det enligt Norrsken mest intressant att göra jämförelser av bolag inom samma bransch.

"Hur kan till exempel två bolag som i princip gör samma sak ha vitt skilda miljöpåverkan?”, frågar sig Erik Engellau-Nilsson retoriskt.

Själva rankingen då? Lite slarvigt uttryckt kan man säga att ju mer industriell verksamhet och tillverkning ett bolag har, desto lägre placering på listan. Banker, telefonoperatörer och spelbolag klarar sig bättre ur det perspektivet.

Längst ned hittas, kanske föga förvånande, ett av Stockholmsbörsens största oljebolag: familjen Lundins Lundin Energy. Till bolagets försvar kan nämnas att bolaget får högsta betyg vad gäller redovisning av utsläpp. Lundin Energy hymlar alltså inte med bolagets stora miljöpåverkan.

De släpper ut minst – toppen på listan

1. Fenix Outdoor 

2. ICA 

3. Swedbank

4. Telia

5. Kindred

…. botten: 

97. Stora Enso 

98. SSAB

99. Lundin Energy 

 

Läs fler artiklar
LÄS MER