Pierce minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Pierce e-handel
Pierce minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Henrik Zadig, vd på Pierce. Foto Press.

Finwire / Breakit

Kunderna handlar på nytt sätt.

E-handelsbolaget Pierce, som främst säljer utrustning och tillbehör till motorcyklar minska omsättningen och rörelseresultatet under det andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Det ska dock sägas att det andra kvartalet 2020 var exceptionellt starkt när coronapandemin var i full blom under perioden.

Hårda siffror från Pierces rapport

  • Omsättningen sjönk 4,4 procent till 451 miljoner kronor (472). I lokala valutor var minskningen 1 procent.
  • Ebitda-resultat blev 42 miljoner kronor (53), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (11,2).
  • Omsättningen sjönk 4,4 procent till 451 miljoner kronor (472). I lokala valutor var minskningen 1 procent.
  • Ebitda-resultat blev 42 miljoner kronor (53), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (11,2).
  • Justerat ebitda-resultat uppgick till 43 miljoner kronor (54), med en justerad ebitda-marginal på 9,5 procent (11,4).
  • Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (43), med en rörelsemarginal på 6,9 procent (9,1).
  • Justerat rörelseresultat utföll på 32 miljoner kronor (44), med en justerad rörelsemarginal på 7,1 procent (9,3).
  • Resultatet efter skatt blev 21 miljoner kronor (16), en ökning med 31,3 procent mot föregående år.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -407 miljoner kronor (119), vilket främst förklaras av återbetalning av tidigare finansiering.


"Det andra kvartalet innehöll flera utmaningar", skriver vd Henrik Zadig i rapporten och pekar på de höga priserna för containerfrakt (du kan läsa mer om det här) och varubrist på grund av störningar i globala varuflöden.

Bolaget har också sett en förändring i beteende hos kunderna. Kunderna verkar vara mer målmedvetna i sitt handlande och sökningarna har därför sjunkit. Men det har nästan helt kompenserats av att konverteringsgraden har gått upp.

Pierce vd Henrik Zadig beskriver att pandemilägets påverkan på kundbeteendet tillsammans med fortsatt varubrist och leveransstörningar samt ökande frakt- och råvarupriser gör det fortsatt svårnavigerat på kort sikt.

Läs mer

Stark tillväxt för Pierce – men nu kommer motvinden

Jarno Vanhatapio om framtiden, livet efter Nakd och varför han sålt för 100 miljoner i smyg

Pierce börjar i dag handlas på Nasdaq Stockholm

Läs fler artiklar
LÄS MER