Seg tillväxt för Qliro: "Lägre än vår långsiktiga ambition"

Qlirofintech

Carolina Brandtman, vd Qliro.

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

Webbredaktör och Nyhetschef

Så går det för betalteknikföretaget.

När Qliro redovisade sina första kvartalssiffror för 2021 var tillväxten en besvikelse. Vd Carolina Brandtman var inte nöjd med hade goda förhoppningar om att nästa kvartal skulle bli bättre. När Qliro på tisdagsmorgonen lämnade sin nya kvartalsrapport för april-juni var det dags att visa korten.

Några hårda siffror från Qliros rapport

  • Intäkterna rensade för jämförelsestörande poster ökade med 5 procent till 99,1 miljoner (94,8 miljoner samma period förra året)
  • Rörelsekostnaderna minskade med 8 procent och landade på 91,3 miljoner kronor (98,8)
  • Resultatet landade på -12,2 miljoner, rensat för jämförelsestörande poster är det en försämring mot samma period året innan då det låg på -9,3 miljoner.

Qliro knoppades förra året av från den koncern som bolaget tidigare tillhörde tillsammans med e-handelsbolaget Nelly. I rapporten skriver vd Carolina Brandtman att volymerna med Qliros betalsätt ökade med 17 procent under kvartalet och exklusive de före detta Qliro Group-handlarna var tillväxten 32 procent. 

Riktar in sig mot nytt segment

Under maj gick Qliro live med Biltema, och redan månaden efter var bolaget en av de fem största samarbeten som Qliro har.

"Den senaste tiden har också allt fler mindre och medelstora e-handlare visat intresse av att ingå partnerskap med oss", skriver Carolina Brandtman.

"Vi har därför påbörjat utvecklingen av ett erbjudande riktat till även denna kategori av handlare och inlett diskussioner med flera parter för att möta efterfrågan". 

Fler betalar i tid – lägre intäkter

Under kvartalet har Qliro också släppt flera produktförbättringar som har lett till att fler betalar sina fakturor i tid. 

"Kortsiktigt påverkar det våra intäkter negativt men vi är övertygade om att en ökad kundnytta över tid kommer att ge möjligheter till nya handlarsamarbeten, en högre kundnöjdhet och fler återvändande kunder", skriver Carolina Brandtman i rapporten.

Läs mer