Ny rapport: Få kvinnor söker patent - och det går inte framåt

Breakit - Ny rapport: Få kvinnor söker patent - och det går inte framåt

Foto: Pressbild från organisationen Tjejer Kodar.

Jonas de Lange

Reporter

Innovation är en genusfråga, konstaterar Patent- och registreringsverket (PRV) i ny rapport.

Endast 6 procent av de inlämnade patentansökningarna till PRV skickades in av kvinnor förra året. Det är ungefär samma siffror som för tio år sedan.

“Det finns flera bidragande faktorer, relativt få kvinnor utbildar sig till ingenjörer. Flest kvinnor läser kemiteknik och det är även där vi har högst andel inkomna ansökningar; 11 procent från kvinnliga sökanden. En annan faktor är att kvinnor inte har samma tillgång till forskningsmedel som män”, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV.

Inom mekanikområdet står kvinnor för endast 3 procent av patentansökningarna. Kvinnors delatagande är störst inom kemiteknik där 11 procent av ansökningarna har lämnats in av kvinnor.

Inom design- och varumärkesskydd ser det betydligt bättre ut. Där står kvinnorna för 25 respektive 30 procent av ansökningarna.

Läs fler artiklar
LÄS MER