Mentimeter om hemmajobb: Vi riskerar att bli sämre på innovation

Mentimeter Breakit24Live
Mentimeter om hemmajobb:  Vi riskerar att bli sämre på innovation

Från vänster: Anna Gullstrand, Olivia Lindström (Breakits moderator) och Anna Fredrixon.

Breakit

Många vill jobba på distans – men det finns potentiella nackdelar som ofta glöms bort.
“Om man drar forskningen till sin spets, så borde vi få problem med innovation”, säger Anna Gullstrand på Mentimeter – men hon får mothugg.

Distansjobb eller kontorsjobb, efter pandemin – det är frågan som alla ledningsgrupper nu brottas med.

I en debatt på Breakit 24Live på torsdagen möttes nätläkaren Kry och SaaS-bolaget Mentimeter, två techföretag som valt olika approach till distansarbete.

Mentimeter sticker ut eftersom de tydligt kommunicerar att de gillar att vara på kontoret, och kommer fortsätta satsa på det.

Bolagets HR-chef Anna Gullstrand säger att den enskilda individens autonomi, alltså självbestämmande, har fått för stort utrymme i debatten.

“Vi tänker mer utifrån team än utifrån individ. Om man tittar på forskningen så har vi människor fler behov än autonomi, till exempel att kunna relatera till andra människor. Att en viss person vill jobba på distans innebär inte att det är det bästa för de andra i teamet”, säger hon.

Anna Gullstrand säger också att det finns stöd i forskning för att kreativiteten, och utbytet mellan olika team, kan bli sämre när vi inte möts fysiskt.

“Om man drar forskningen till sin spets, så borde vi få problem med innovation”, säger hon.

Krys HR-chef Anna Fredrixon ger en annan bild:

“Vi ser ingenting av det. Tvärtom har vi ju under pandemin gjort otroligt mycket innovation”, säger hon.

Kry har valt en modell som kallas “distributed way of working”. Det innebär förenklat att alla som vill får jobba på distans, så länge det funkar med deras roll på företaget, men det är också fritt fram att vara på kontoret.

Anna Fredrixon säger att distansarbete i någon form i praktiken är helt nödvändigt när ett företag når en viss storlek.

“Kry finns ju redan på flera olika kontor runt om i Europa, och jag har personer som jobbar med mig som finns på andra platser. På så vis är det ingen skillnad”, säger Kry-chefen.

Se hela diskussionen i spelaren nedan.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER