RNB minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

RNB retail
RNB minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Finwire / Breakit

Fortsatt tungt för klädkedjan.

Klädbolaget RNB, som bland annat äger klädkedjan Brothers, fortsätter att ha det tufft. Bolaget sålde nyligen Polarn o Pyret och har också sålt Departments & Stores och redovisar minskande omsättning och en rörelseförlust som ökade.

## Omsättningen sjönk 60,2 procent till 47 miljoner kronor (118).

## Jämförbar försäljning i alla länder för alla affärsområden minskade med -26,2 procent (-11,6).
Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige för alla affärsområden minskade med -29,4 procent (-9,4), jämfört med marknadens nedgång om -22,9 procent (0,1).

## Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet blev -40 miljoner kronor (-28).

## Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev -50 miljoner kronor (-38).

## Resultatet efter skatt inklusive avyttrade verksamheter var -173 miljoner kronor (-63).

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -35 miljoner kronor (-32).

Bolagets vd Kristian Lustin skriver i rapporten:

"Koncernens strategi, som beslutades på årsstämman i december 2018, har bland annat innefattat att avyttra verksamheterna. I februari och mars har två avyttringar slutförts.
Polarn O. Pyret såldes till Procuritas och Departments & Stores såldes till NK. Jag bedömer att båda verksamheterna nu får goda förutsättningar att utvecklas hos sina nya ägare. Även detta kvartal påverkades verksamheten negativt av covid-19, och tendenserna och mönstren är densamma. Försäljning i fysisk butik sjunker, e-handeln ökar samt att Polarn O. Pyret var mindre påverkat än Brothers och Departments & Stores".

Gällande utsikterna skriver vd:n:

"Kvartalets största mål, att avyttra verksamheter och därmed leverera på den antagna strategin, uppnådde vi. Processen för att hitta en lämplig lösning för kvarvarande delarna RNB och
Brothers fortgår".

Läs fler artiklar
LÄS MER