5 avgörande nycklar för att lyckas med growth hacking – så ökar ni tillväxten

Tillväxt Breakit Crash Course
5 avgörande nycklar för att lyckas med growth hacking – så ökar ni tillväxten

Growth hackern Henrik Hoffman delar med sig av sina 5 bästa tips för att komma igång med growth hacking. Missa inte vår kurs med honom med start 19 maj!

Målet för många startups och tillväxtbolag är att hela tiden växa ännu snabbare. Och ska bolaget växa snabbare så måste vi konstant testa fler idéer mot marknaden – för marknaden är i konstant förändring. Att fastna i långa traditionella planerings- och analysprocesser kan därför bli en fälla. Istället för att säkra upp den bästa och framgångsrika idén skapar vi istället osäkerhet i underlaget och en överdriven tilltro till “den stora idén”. Det är här growth hacking är lösningen. 

Om vi har rätt data (med säkrad datakvalitet) och kunskap om hur vi analyserar den korrekt, kan vi istället använda oss av growth-metoder och experiment som medför en mycket lägre risk – med ett test i taget. 

Men för att lyckas med growth hacking så krävs det en hel del av oss som individer – och organisationen eller teamet som enhet. 

Det finns något djupt rotat i de flesta av oss som gör att vi motsätter oss att experimentera mot kunder och testa nya idéer. Istället tenderar vi att jobba långsammare på grund av långa analyser och planeringar, och bygga större projekt av det mesta. Men det går att ställa om!

Henrik Hoffman är growth hacker på tillväxtbyrån Growth Hackers Sthlm, och leder under våren tillsammans med Breakit en grundkurs i growth hacking. Här delar han med sig av fem grundpelare som är avgörande för rätt infrastruktur och team-uppsättning som möjliggör att testa många hypoteser mot marknaden i ett högt tempo. 

1. Commitment till growth hacking som process – inte som ett gäng snabba lösningar (“growth hacks”)
Hastigheten i growth hacking-processen är nyckeln. Målet är att utföra tillräckligt många test och analyser för att – om inte skapa hållbar tillväxt, i alla fall ta oss några steg närmare svaret. Om du googlar “growth hacks” så hittar du ett gäng idéer som visat sig framgångsrika och många av dem har varit resultatet av olika bolags processer och tester som inte skapat growth, men som i de flesta fallen förhoppningsvis gett viktiga insikter.

2. Kompetens och mandat måste finnas inom teamet
För att man ska kunna idégenera, exekvera test, analysera och fatta beslut så kan vi inte behöva gå utanför vårt team hela tiden. Då är det inte growth hacking längre – då är det en projektgrupp som jobbar enligt den gamla skolan. Growth hacking kräver ett interdisciplinärt team som själva kan fatta beslut om vilka idéer som ska prioriteras.

3. Data och tracking som alla kan lita på
För att analyser och diskussioner inom teamet ska kunna hållas på att prestigelöst och effektivt sätt, där datan får tala, så måste alla lita på den. Målet är att minimera den utväg som många som inte håller med annars använder sig av “...men vi vet ju att den här datan inte stämmer så det här känns inte bra”.

4. Visualiserad data – tillgängligt för alla
Effektiva dashboards är avgörande. De behöver vara fria från KPI:er som inte säger något eller som bara vilseleder. Den visualiserade datan ska helst fokusera på olika funnels över tid, gärna utformad som en “growth formula” eller “growth equation”. Det gör det mycket effektivare att prioritera tester och analyser.

5. Tid för teamets alla medlemmar
För att teamet ska kunna klara av growth-processen, med sprintar på 1-2 veckor, så behöver alla i teamet få dedikera den tiden som behövs. Det är helt avgörande att alla hinner få gjort det man åtar sig i varje sprint. Om bara en av de inblandade i exempelvis ett test av trafik till en ny landningssida inte levererar så förlorar man möjligheten att genomföra testet den sprinten – eller att dra några slutsatser från det.

Är du intresserad av att själv komma igång med att börja jobba growth-baserat och bygga ett starkt growth-team? Missa då inte vår growth hacking-kurs som startar den 19 maj! Du får lära dig grunderna i arbetssättet och med hjälp av datadrivna metoder, verktyg och strategier öka er tillväxt rejält. 

Med en djupare förståelse för growth-processen kommer du kunna dra nytta av den för allt från produkt- och affärsutveckling till optimering av kundresa och kundvård (alltså inte bara för marknadsföringen). 

Kursen består av fyra tillfällen (ett eftermiddagspass i veckan) med start den 19 maj. Anmäl dig här!

Läs fler artiklar
LÄS MER