Kött och mejeri stor miljöbov för Mathem – nu pushar ägaren för förändring

Mathem Kinnevik Klimathotet
Kött och mejeri stor miljöbov för Mathem – nu pushar ägaren för förändring

Tobias Blixt

Reporter

Alla Kinneviks portföljbolag ska minska sina utsläpp med hälften i en stor klimatsatsning.
För Mathem, som har Kinnevik som storägare, är den stora boven kött och mejerier, som står för 50 procent av alla utsläpp.

“Det är inte förvånande."

Investmentbolaget Kinneviks årsredovisning för 2020 har idag offentliggjorts. Många av siffrorna har redan släppts i samband med kvartalsrapporter, men vad som visade sig vara mer intressant är Kinneviks hållbarhetsrapport som också kom med årsredovisningen.

Miljöfrågan är fortsatt en viktig fråga för Kinnevik, som under 2020 satte upp nya klimatmål att jobba mot. Bland annat ska det ske en 50 procentig minskning av utsläppsintensiteten av växthusgaser (utsläppt i relation till något, vad beror på portföljbolagets verksamhet) i deras portfölj till år 2030.

Några av de bolag som ingår i Kinneviks portfölj och som även är de som har ingått i redovisningen av utsläpp under 2020 är Zalando, Tele2, Global Fashion Group, Mathem och norska Kolonial. De utgör tillsammans 74 procent av portföljvärdet – och ska nu alltså både mäta sina utsläpp och sätta egna miljömål i verksamheterna “i enlighet med 1,5-gradersambitionen”.

När Kinnevik redovisar utsläppen i de här portföljbolagen (där 2019 års siffror används) så uppgår utsläppen till totalt 1.386.784 ton koldioxid.

För Mathem, där Kinnevik äger 37 procent, så lyfter Kinnevik fram en intressant siffra i rapporten. Nämligen att kategorierna kött och mejeriprodukter står för omkring 50 procent av Mathems totala utsläpp – men bara 30 procent av intäkterna. 

Kinnevik identifierar också Kolonial och Mathem som företag där det går att göra stora förbättringar.

“Vi tror att MatHem och Kolonial är två av de bolag i vår portfölj som kan vinna mycket på att genomdriva en ambitiös hållbarhetsagenda. Vi har arbetat nära dem under hela 2020 för att slutföra deras respektive mätningar av växthusgasutsläpp”, går det att läsa i rapporten.

Men exakt hur minskningen ska ske och hur Kinnevik och Mathem ser på just utsläppen från kött och mejerier i relation till intäkterna vill ingen av de båda parterna svara på.

Lotta Olofsson, kommunikationschef på Mathem, skriver i ett mejl till Breakit:

“Det är inte förvånande att kött och mejeri står för stora utsläpp. Siffrorna i Kinneviks rapport är dock från 2019, och arbetet med att kartlägga MatHems GHG-utsläpp (Greenhouse Gas Protocol) för 2020 pågår fortfarande”, skriver hon.

“Vi arbetar just nu även med att ta fram en ny hållbarhetsstrategi, och kan därför inte i dagsläget gå in på några detaljer kring eventuella åtgärder framåt. Vi ser dock över samtliga områden av vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, med extra fokus på de delar som vi ser genererar stora utsläpp och där vi har stor kontroll och möjlighet att påverka, t ex våra transporter.”

Läs fler artiklar
LÄS MER