Finansgreve investerar i startup som sköter ljuset på film och fest

Breakit - Finansgreve investerar i startup som sköter ljuset på film och fest

Foto: Hannu Iso-Oja

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Göteborgs-baserade Lumen Radio har tagit fram en patenterad teknik för smarta ljus. Nu tar bolaget in riskkapital från Chalmers Ventures, Almi Invest och finansmannen Gustaf Douglas bolag Latour.

Lumen Radios teknik för trådlös styrning av ljus används bland annat i konserthallar och vid filminspelningar.

Tekniken gör det möjligt att föra över ljus på ett säkert sätt, utan risk för avbrott, men ändå slippa koppla upp ljuset med sladdar.

"De har tagit en marknadsledande position inom belysning till underhaÌŠllningsbranschen där man har väldigt höga krav paÌŠ säker kommunikation. Allt fler branscher efterfraÌŠgar uppkopplade produkter, men ställer höga krav paÌŠ säker och paÌŠlitlig radiokommunikation för att gaÌŠ över till traÌŠdlöst", säger HaÌŠkan Krook, fondförvaltare paÌŠ Chalmers Ventures, som nu investerar i Lumen Radio via fonden Chalmers Innovation Seed Fund.

Dessutom deltar Almi Invest i riskkapitalrundan, där parterna har valt att inte avslöja hur stort det investerade beloppet är.

Klart är att även en helt ny delägare kommer in - Latour industries. Latour är den svenske finansmannen och greven Gustaf Douglas börsnoterade investmentbolag.

Lumen Radio omsatte under 2014 strax över 29 miljoner kronor och gjorde då en vinst på 1,2 miljoner.

Under 2015 lanserade bolaget nya produkter som är anpassade för att styra ljuset i till exempel kontorsfastigheter eller inom industrin.

"Genom att vi tagit in nytt kapital kan vi nu accelerera vår tillväxtresa. Det gör att vi snabbare kan komma ut med vår teknik till nya geografiska marknader och andra branscher än tidigare. Vi kommer nu att bygga upp en omfattande internationell sälj- och marknadsorganisation", säger Alexander Hellström, vd på LumenRadio.

Läs fler artiklar
LÄS MER