Readly ökar omsättning starkt – fler prenumeranter än väntat

Readly
Readly ökar omsättning starkt – fler prenumeranter än väntat

Foto: Press

Finwire / Breakit

Starkt kvartal från den digitala magasinstjänsten.

I höstas gick den digitala magasinstjänsten Readly till börsen. Efter en något skakig start på efter att jättarna Allers och Bonnier tätt inpå börsdebuten meddelade att de inte tänkte förlänga avtalen. 

Men sedan dess har aktien stigit ungefär 10 procent och nu redovisar bolaget ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Vår strategi ligger fast och ett fortsatt brett utbud och en kontinuerligt förbättrad läsarupplevelse tillhör de bärande delarna", kommenterar vd:n Maria Hedengren.

"Vårt arbete med att vidareutveckla den mobila plattformen fortsätter under 2021 liksom hur prenumeranter enklare kan upptäcka ännu mer av vårt fantastiska innehåll".

## Omsättningen steg 33,9 procent till 98 miljoner kronor (73,2).


## Betalande prenumeranter ökade till 369 764 (278 555), motsvarande en ökning om 32,7 procent. Vid utgången av det tredje kvartalet fanns det 339 557 prenumeranter. Den genomsnittliga intäkten per användare uppgick till 94 kronor.

## Bruttomarginalen landade på 34,1 procent.

## Rörelseresultatet blev -41,3 miljoner kronor (-44,6).

## Resultatet före skatt var -47,9 miljoner kronor (-46,2).

## Resultatet efter skatt blev -48 miljoner kronor (-46,4).

## Resultat per aktie hamnade på -1,3 kronor (-1,7).

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -38,1 miljoner kronor (-39,9).

## Likvida medel uppgick till 521,6 miljoner kronor (130,1).

"Under 2021 kommer vi att fortsätta arbeta hårt för att stärka vår position som europeisk marknadsledare. 

Läs fler artiklar
LÄS MER