Bättre kan vi – klimatsatsningar måste femfaldigas

Klimathotet
Bättre kan vi – klimatsatsningar måste femfaldigas

Steg 5 Breakit Impact Challenge

Finwire / Breakit

För att nå koldioxidneutralitet och leva upp till Parisavtalets mål så behöver vi femfaldiga våra klimatinsatser, visar ny rapport.

Världens nuvarande förändringsnivå inom klimatområdet måste ökas femfaldigt för att nå koldioxidneutralitet och Parisavtalets mål. Det visar Pwc i en färsk rapport.

I studien har Pwc tittat närmare på utsläpp av koldioxid i relation till bruttonationalprodukt, BNP. De kommer fram till att de ser en minskad så kallad koldioxidintensitet med 2,4 procent under 2019.

"Det här är långt ifrån tillräckligt och även om nuvarande förändringsnivåer trefaldigas så kommer vi inte nå målet med koldioxidneutralitet förrän runt år 2100. Enligt våra beräkningar så måste justeringen vara 11,7 procent årligen för att vi ska ha möjlighet att nå koldioxidneutralitet och klara det tak för temperaturhöjning på 1,5 grader som Parisavtalet slår fast", kommenterar Johan Jacobsson, hållbarhetsspecialist på Pwc, i ett pressmeddelande.

Resultaten visas i rapporten Pwc Net Zero Economy Index 2020.

Läs fler artiklar
LÄS MER