ICA bättre än väntat – höjer utdelningen

Icae-handel

Per Strömberg, vd för Ica gruppen. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

E-handeln lyfter.

Dagligvarubolaget ICA rapporterar ett bättre än väntat justerat rörelseresultat i det fjärde kvartalet. Omsättningen var också snäppet över prognosen. Utdelningen höjs.

"Vi växer klart snabbare än marknaden på nätet men den exceptionellt höga online-tillväxten innebär också att vi totalt sett får en lägre relativ tillväxt, allt annat lika", säger vd Per Strömberg.
"Vi bedömer sammantaget att pandemin kommer att fortsätta påverka utvecklingen för dagligvarumarknaden i vart fall under det första halvåret”.


## Omsättningen steg 5,6 procent till 32 593 miljoner kronor (30 850). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 165.

## Rörelseresultatet blev 1 325 miljoner kronor (1 249). Rörelsemarginalen var 4,1 procent (4,0).

## Justerat rörelseresultat utföll på 1 371 miljoner kronor (1 267), väntat var 1 324, med en justerad rörelsemarginal på 4,2 procent (4,1).

## Resultatet före skatt var 1 215 miljoner kronor (1 122).

## Resultatet efter skatt blev 919 miljoner kronor (915), analytikerkonsensus 962.

## Resultat per aktie hamnade på 4,54 kronor (4,52).

## I utdelning föreslås 13,00 kronor (12,00), väntat 12,25.
 

Läs mer