Tungt slag för nätläkarna – regionen tänker sluta betala dem

Min doktorKryNätläkare

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

Webbredaktör och Nyhetschef

Regionen tänker sluta betala – beslutet kan klubbas redan idag.

Nätläkarna har vuxit explosionsartat de senaste åren och pandemin har gett raketbränsle åt utvecklingen när patienter drar sig för att trängas i väntrummen på vårdcentralerna. 

Den största nätläkaren, Kry, tog i början av förra året också in 1,5 miljarder för att kunna gasa och även de andra nätläkarna har fyllt sina kassor.

Men idag kan ett beslut klubbas i Västra Götalandsregioinen som kan få stora konsekvenser för nätläkarna. Regionen vill från och med nästa år inte betala någon ersättning för det som kallas digitala utomlänsbesök. Alltså den ersättning som betalas ut till nätläkarna.

"Det är ganska stora pengar för ganska enkla besök som vi betalar varje år", säger Jonas Andersson, sjukvårdsregionråd, L, i regionen till Göteborgsposten.

Kommer att kosta 200 miljoner nästa år

Regionens egna siffror visar att de kommer att betala 150 miljoner kronor för besöken hos nätläkare i år. En summa som kommer att stiga till 200 miljoner 2022. Pengar som regionen hellre vill lägga på sina egna vårdcentraler

Om beslutet klubbas innebär det att patienterna själva kommer att få betala för de digitala besöken, istället för att regionen gör det.

Krys presschef Jonas Beltrame-Linné skriver i ett mejl till Breakit att beslutet vore olyckligt för patienterna i Västra Götaland.

"Våra läkare, sjuksköterskor och psykologer måste tillgängligt kunna möta patienter över hela landet jämlikt till en låg kostnad. Givet dagens mycket fragmenterade och olika regionala system är det inte möjligt, för de digitala vårdtjänsterna som flest patienter nyttjar, att verka i samtliga regioner. Enligt beräkningar skulle fyra miljarder frigöras årligen om primärvården ökade andelen digitala besök från dagens knappa 9 procent till 30 procent. Det motsvarar kostnaden för 6 400 läkare eller 7 400 sjuksköterskor."

Läs mer