Aurore Belfrages plan för att klara av den gröna omställningen: "Sluta planera"

CEOs in tech
Aurore Belfrages plan för att klara av den gröna omställningen: "Sluta planera"

Aurore Belfrage. Foto: Johanna Ekström och istockphoto.

Tobias Blixt

Reporter

Men då måste du också klara av att ta debatten.

Att vi behöver ställa om till en grönare värld är något de allra flesta är överens om. Det verkar också som att vi är överens om att det är bråttom att komma igång med förändringarna för att klara av målen som vi har satt upp. 

För att vi i  Sverige ska nå våra klimatmål utmejslas det en officiell handlingsplan från staten – men kanske är det just det som är problemet?

Idéerna och entreprenörerna finns – så vad är problemet?

Det är åtminstone tesen som startup-grundaren, investeraren och hållbarhetskonsulten Aurore Belfrage vill lyfta. Något hon gjorde första gången till tankesmedjan Global Utmanings 15-årsjubileum. 

“Problemet är att hållbarheten som område är så komplext att man fastnar redan i planläggningen. Det går inte att tänka ut alla steg och implikationer. Jag menar att metodiken måste vara att röra sig mot målen utan att planera så fasligt – våga testa och lära sig under resans gång”, berättar hon när vi ringer upp för att be henne utveckla tankarna. 

Aurore Belfrage menar att vi idag har teknologin och entreprenörerna som kan skapa lösningar, liksom kapital för att förverkliga förändringen som krävs. Problemet enligt henne är att det helt enkelt finns en kultur och historia, framförallt i den anglosaxiska affärsvärlden, av att älska själva planeringen. När det istället är kontinuerligt lärande, rekalibrering och målen som borde vara fokuset.

“Det gamla sättet att planera och bygga passar inte för den tioåriga utmaning vi står inför, den gröna omställning. Vi måste släppa tanken om att vi vet varje steg i förväg. Vi har helt enkelt inte tid, och jag föreslår istället att vi testar oss fram mot målet”, säger hon och fortsätter.

Tänk på världen som när du blir förälder

“Vi kan tänka som föräldrar. Vi tar barn till världen och tror att vi ska följa en plan, men inser snart att det inte går. Vi vill ha trygga glada barn och outtröttligt varje dag testar man nya ideer, utvärderar, lär sig och testar igen.”

Vid det här laget har en vän av ordning antagligen ett antal följdfrågor. Exempelvis om inte det här skulle riskera att vara ett slöseri med skattepengar? 

Att inte våga planera innebär rimligen också att utkomsten automatiskt blir mer oviss än vanligt.

Men det är något ledare och politiker får räkna med menar Aurore Belfrage. Det kommer krävas en viss styrka för att stå emot kritiken. Men också att journalister, som jag själv, måste ta en mer konstruktiv hållning.

Statsapparaten är uppbyggd på den kloka principen att vi ska vara försiktiga med skattebetalarnas pengar och bara använda robust och testad teknik (läs gammal), men det betyder per automatik att vi inte sitter i förarsätet när vi ska upphandla strukturomvälvande innovation. Givet utmaningen vi står inför nu måste vi våga ta lite risk och då kanske det är en klokare användning av skattebetalarnas pengar. För vi kan vara på väg mot kollaps och sitter i den här båten tillsammans.”

Om vi antar att många ändå kommer fortsätta vara kritiska, hur ska man då hantera det?

“Det ena är att alla, både inom politiken, näringsliv och i hushåll, som känner ett ansvar har en samvetsmöjlighet att prioritera den gemensamma omställningen över sin personliga karriär. Att man kanske inte tänker på ‘vad betyder det här eventuella risktagandet för mitt jobb om det inte fungerar, utan vad betyder det för samhället om det fungerar'.”

“Det andra är, och det är en fråga som jag själv gärna vill ställa till era läsare också; hur skapar vi ett debattklimat som gynnar den här gröna utvecklingen?”

Aurore Belfrage är moderator i andra omgången av Breakits CEOs in tech – Breakits nya vd-nätverk som ska skapa Sveriges bästa tech-vds. Skynda dig att anmäla dig här (första omgången gick åt i ett nafs)

Läs fler artiklar
LÄS MER