Färre konkurser i år – trots den globala pandemin

Konkurser
Färre konkurser i år – trots den globala pandemin

Foto: TT

Jon Wahlqvist

Webbredaktör och Nyhetschef

Trots att pandemin har dragit in över landet – antalet konkurser i år färre än förra året.

När corona-pandemin slog till i våras ökade snabbt konkurserna och det såg nattsvart ut för näringslivet. Under mars och april ökade antalet konkurser med 25 procent respektive 32 procent jämfört med 2019 enligt statistik från myndigheten Tillväxtanalys. 

Men sedan dess har siffrorna stadigt blivit bättre. 

"Efter den kraftiga ökningen av antal konkurser i våras så har de minskat kontinuerligt och ligger numera tydligt under föregående års antal", säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys i ett pressmeddelande.

Hittills i år är det 3 procent färre företag som har gått i konkurs än under samma period förra året. Samtidigt ökade antalet anställda som berörs av en konkurs med 13 procent vilket betyder att det är bolag med fler anställda som har kraschat under året.

Den bransch som har drabbats hårdast hotell och logi, där antalet konkurser mer än fördubblats. Från 28 förra året till 58 företag i år.

"Vi ser också en 16-procentig ökning inom branschgruppen restaurang, catering och bar. Där är det främst ökningen av antalet berörda anställda med 39 procent som oroar," säger Lars Sundell.

Läs fler artiklar
LÄS MER