Brist på produktionskapacitet tynger fortsatt Fingerprint Cards resultat

Fingerprint
Brist på produktionskapacitet tynger fortsatt Fingerprint Cards resultat

Fingerprints vd Christian Fredrikson. Foto: TT

Finwire / Breakit

Förlusten ökar.

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning och en ökad rörelseförlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Samtidigt som efterfrågan på Fingerprints produkter var fortsatt god, påverkades vårt resultat även i detta kvartal negativt av den rådande bristen på produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Begränsningarna i vår leveranskedja har pressat upp inköpspriserna ytterligare, vilket påverkade bruttomarginalen negativt. Samtidigt bidrog vårt fortsatta fokus på rörelsekapital och god kostnadskontroll till ett starkt kassaflöde i kvartalet", konstaterar bolagets vd Christian Fredrikson.

Bolaget bedömer att situationen med otillräcklig produktionskapacitet kommer att bestå i det korta perspektivet, men förväntar sig att pågående förändringar i produktmixen över tid ska bidra till förbättrad lönsamhet.

## Omsättningen sjönk 16,6 procent till 294,0 miljoner kronor (352,5).

## Ebitda-resultat blev 8,7 miljoner kronor (35,6), med en ebitda-marginal på 3,0 procent (10,1).

## Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-3,4).

## Resultatet före skatt var -10,9 miljoner kronor (13,6).

## Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (5,8).

##Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,02).

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 67,7 miljoner kronor (59,5).

"Som tidigare kommunicerats, planerar vi för en betydande volymtillväxt de kommande åren, framförallt inom prioriterade områden utanför mobilbranschen. Arbetet med att fortsatt bredda vår leverantörsbas är därför mycket viktigt, och vi har intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina", uppger Fingerprint Cards-chefen.
 

Läs fler artiklar
LÄS MER