Kinesiska Bytedance utmanar Trumps Tiktok-beslut

BytedanceTiktokSociala medier

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Utmanar den avgående presidenten.

Kinesiska Bytedance utmanar Trump-administrationens beslut att man måste avyttra sin värdefulla tillgång Tiktok genom en överklagan. Det rapporterar Reuters.

Av överklagan framgår det att man bestrider bedömningen att Tiktok utgör ett säkerhetshot och är oförenligt med den amerikanska konstitutionen.

Bytedance kräver även att man får förlängningen på 30 dagar i enlighet med regeringens order. Med hjälp av denna förlängning kan man slutföra avtalet med Walmart och Oracle kring att överföra Tiktoks amerikanska tillgångar till ett nytt bolag.

Det sker mot bakgrund av att Donald Trump nu har en försvagad ställning, efter att han förlorat presidentvalet.

Läs mer