Tobii-chefen: Fortfarande två år kvar tills alla delar blir lönsamma

Tobii Ögonstyrning
Tobii-chefen: Fortfarande två år kvar tills alla delar blir lönsamma

Jonas de Lange

Reporter

Vinsten släpar efter när ögonstyrningsbolaget fortsätter att växa. "Målet är att vårt senaste affärsområde ska ha positivt kassaflöde 2018", säger bolagets vd och medgrundare, Henrik Eskilsson.

tisdagmorgonen presenterade Tobii sin senaste kvartalsrapport och bokslutskommuniké för 2015. Som vanligt är tillväxtsiffrorna starka men trots ökande omsättning är rörelseresultatet fortfarande negativt.

Tittar man lite noggrannare blir det dock mer komplext. Bolaget är indelat i tre affärsområden, varav det nyaste heter Tobii Tech.

Under helåret 2015 gjorde Tobii Tech en rörelseförlust på 175 miljoner kronor och omsatte endast 58 miljoner kronor. Med andra ord täcker de två andra delarna av verksamheten upp för stora delar av förlusten i Tobii Tech, som till exempel utvecklar nya ögonstyrningsprodukter för datorspel.

“Tobii Tech är fortfarande i en väldigt tidig fas kommersiellt. Två tredjedelar av omsättningen där är intern försäljning till de andra två affärsområdena”, säger Henrik Eskilsson.

Tidigare i år fick bolaget sitt första avtal med datortillverkaren MSI om att sätta in ögonstyrningsprodukter i datorer. Det avtalet ligger under affärsområdet Tobii Tech.

Enligt Henrik Eskilsson kommer det att dröja innan bolaget börjar tjäna pengar på den delen av verksamheten.

“Ordern från MSI handlar om en premiumdator som förväntas sälja i ganska små volymer. Det är inte sannolikt att vi kommer se någon jätteomsättning från just den modellen. Den första ordern från en datortillverkare är ett viktigt steg, men det är fortfarande en väldigt nischad affär”, säger Henrik Eskilsson och fortsätter:

"Vårt långsiktiga mål med Tobii Tech är att ha positivt kassaflöde 2018."

För den som vill veta mer om bolagsstrukturen i Tobii fungerar det så här:

Bolaget är indelat i tre olika affärsområden. Tobii Dynavox står för huvuddelen av omsättningen och driver verksamheten som är riktad mot personer med funktions- och kommunikationsnedsättningar, som inte kan styra sin dator en med händerna.

Tobii Pro riktar sig i sin tur mot institutioner och företag som på något sätt vill använda ögonstyrning. Slutligen är det Tobii Tech som riktar sig mot konsumentprodukter och det är den delen som fortfarande gör att bolaget inte går med vinst.

Affärsområdet Dynavox står för majoriteten av bolagets omsättning med 740 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 119 miljoner kronor 2015. Det är en ökning med 68 procent respektive 290 procent jämfört med 2014.

“Vårt långsiktiga mål med Tobii Dynavox är att växa med drygt tio procent per år. Även utan valuta- och engångseffekter såg vi i fjärde kvartalet en tillväxt på 26 procent, vilket är mycket högre”, säger Henrik Eskilsson.

Att jämföra 2014 och 2015 rakt av är dock svårt. Under 2014 förvärvade Tobii sin konkurrent Dynavox och slog omedelbart ihop de två bolagens huvudverksamhet under namnet Tobii Dynavox. Det gör det svårt att se vad den organiska tillväxten var under året.

“Väldigt grovt kan man säga att vi dubblade omsättningen i affärsområdet Tobii Dynavox efter förvärvet av Dynavox. Jämförelsen med förra året haltar rejält eftersom förvävet gjordes i maj. Det vi säger är att man snarare ska titta de två senaste kvartalen då förvärvet ingick i verksamheten”, säger Henrik Eskilsson.

Läs fler artiklar
LÄS MER