Stor osäkerhet inför årets julhandel

e-handel retail
Stor osäkerhet inför årets julhandel

Foto: TT

Finwire / Breakit

Julhandeln har aldrig varit så oviss som i år och HUI Research har nu tagit fram tre scenarier för handlare.

I huvudscenariot blir tillväxten i detaljhandeln 1 procent mätt i löpande priser, fördelat på att dagligvaruhandeln växer med 5 procent och att sällanköpsvaruhandeln tappar 2 procent.

Totalt skulle därmed årets decemberförsäljning landa på 81,7 miljarder kronor, skriver HUI Research i ett pressmeddelande. Samtidigt varnas det för ett scenario med tuffa restriktioner och många stängda butiker.

”Julhandeln 2020 handlar, förutom om restriktioner, om tre saker – konsumtionsförflyttningar, kapacitetsprövningar och kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett nytt julhandelsrekord i sikte. Om inte går vi mot ett möjligt försäljningstapp”, säger Jonas Arnberg, vd för HUI Research.

I det sämre scenariot skulle försäljningen minska med 12 procent. Det mer positiva scenariot innebär i stället en tillväxt med 5 procent och bygger på antagandet att handeln kan hålla öppet och att kunder upplever att det är säkert att vistas i butiker.

”Vi kommer att se en helt ny typ av julhandel på många sätt. Handlarna konkurrerar inte längre bara med produkter och priser, utan även med säkra butiksbesök och smidiga leveranslösningar. Vi kommer alldeles säkert fortsätta se nya innovationer och lösningar som underlättar handeln även i jul”, säger Jonas Arnberg.

Det accelererande skifte som skett där e-handeln blir allt viktigare väntas fortsätta även under julhandeln.

Läs fler artiklar
LÄS MER