Nytt förslag kan rita om spelplanen för nätläkarna: "Inte så överraskande"

Kry Mindler Hälsa
Nytt förslag kan rita om spelplanen för nätläkarna: "Inte så överraskande"

Foto: Istockphoto

Towe Boström

Reporter

Nätläkarna har stormat in på vårdmarknaden och skapat viss kontrovers när de lyckats locka till sig tusentals patienter när de slagit upp portarna till fysiska vårdcentraler i Stockholm.
Men snart kan spelplanen ändras igen – just nu filas på ett förslag som kan ändra ersättningarna inom vården.

Frågan om hur mycket pengar nätläkarna ska få ta betalt, och få i ersättning, har stötts och blötts under de senaste åren. Som följd har flera sänkningar skett och ersättningarna reglerats på olika sätt. 

Att Kry nu etablerat fysiska vårdcentraler har dock inte lugnat debatten. Kritiken har varit brutal och Kry har anklagats för att ha listat tusentals ovetande patienter, vilket betyder att mer skattepengar hamnar i nätläkarens fickor. 

Nu kommer det snart nya bud som kan rita om spelplanen igen – för såväl fysiska aktörer som nätläkare och psykologi-appar. 

Det är nämligen så att Region Stockholm filar på ett förslag som i korta drag går ut på att ändra ersättningssystemet för vårdcentralerna i Stockholmsområden. 

I ett arbetsförslag föreslås bland annat att ersättningen för psykologer ska sänkas från 800 till 450 kronor. 

Breakit frågade Susanne Nordling, intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, vad som är på gång. Hon förklarade att sänkningen ännu inte är spikad. 

”Vi har inte landat i priset. Vi håller på och förhandlar och diskuterar det här nu och får underlag från förvaltningen. Därför kan jag inte uttala mig om vilka nivåer ersättningarna kommer att ligga på”, säger Susanne Nordling. 

Susanne Nordling understryker att det inte handlar om en ekonomisk sänkning för vårdcentralerna, utan om en omfördelning av den totala ekonomiska potten. 

”Det handlar om att vi ska ha en större fast ersättning och en mindre ersättning per besök. Vi gör den här förändringen för att verksamheterna ska få en större frihet att organisera arbetet. Vi vill att vårdgivarna och inte ersättningsmodellen ska avgöra vilken vård de erbjuder”, säger hon. 

I dag är 60 procent av ersättningen fast och 40 procent rörligt. 

Kan påverka nätläkarna 

Det här innebär att ersättningsnivåerna i större utsträckning kan komma att påverkas utifrån hur sjuka patienterna är. Kry har rönt mycket uppmärksamhet för att de snabbt listat tusentals patienter på sina nya fysiska vårdcentraler. 

Det är oklart vilka som listat sig hos Kry, men nätläkaren har traditionellt lockat yngre personer med enklare vårdbehov. Utifrån den här modellen skulle det kunna innebära lägre ersättning för Kry. Susanne Nordling vill inte uttala sig kring hur det påverkar aktörer som Kry. 

”Jag har inte kunnat ta del av vad det är för typ av patienter, det går ganska fort nu”. 

Nadine Gerson Flam, regionchef för Kry i Stockholm, kommenterar de aktuella förslagen. 

“Detta är ännu inte utrett men en sådan ändring skulle göra det än viktigare för alla vårdgivare att ha listade patienter. Modellen förespråkar en proaktiv vård som ej är mötesdrivande utan istället fokuserar på att kunna behandla patienterna så effektivt som möjligt". 

Kry uppger att de nu har 12.200 listade patienter i regionen, varav majoriteten som listat sig använt Kry tidigare. 

“De är jämnt fördelade i åldersgrupperna under 40 år och över 40 år”, säger Nadine Gerson Flam. 

I slutet av året planeras ytterligare en vårdcentral i Sickla, Stockholm. Utöver det ska de 15 vårdcentraler som förvärvade genom uppköpet av Helsa integreras i Kry. 

Rickard Lagerqvist, grundare och vd på psykologi-appen Mindler, har inte hört talas om förslaget ännu. Han vill inte gå in på detaljer kring hur ersättningmodellen ser ut idag, men säger  att bolaget varit beredda på och tagit höjd för kommande sänkningar. 

”Landstingen gör ofta så, när de stimulerar ny vård är ersättningen ofta högre och sedan sänker de med tiden. Det är inte så överraskande”, säger Rickard Lagerqvist. 

Läs fler artiklar
LÄS MER