Odd Molly minskade rörelseförlusten under andra kvartalet

Odd Molly e-handel retail
Odd Molly minskade rörelseförlusten under andra kvartalet

Jennie Högstedt, vd på Odd Molly.

Finwire / Breakit

Omsättningen faller.

Modebolaget Odd Molly blev nyligen ny storägare i Jon Olsson Yaytrade när second hand-sajten slogs i hop med bolagets Used by.  Nyligen kunde vi också rapportera att bolaget planerar att ta in 34 miljoner kronor för att finansiera köpet av två lagerlokaler i Småland. Nyheten fick bolagets aktiekurs att dubbleras.

Nu redovisar bolaget minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.

"Trots den lägre försäljningen förbättrades rörelseresultatet med 8,6 miljoner kronor till -9,3 miljoner kronor till följd av högre bruttovinstmarginal och fortsatta kostnadsbesparingar", säger vd Jennie Högstedt i en kommentar.

"Lagernivån fortsatte att minska".

Hon säger också att bolaget har som ambition att öka närvaron som fastighetsaktör.

## Omsättningen sjönk 39,9 procent till 37,7 miljoner kronor (62,7).

## Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-17,9).

## Resultatet före skatt var -11,0 miljoner kronor (-19,1).

## Resultatet efter skatt blev -11,2 miljoner kronor (-19,2).

## Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-2,12).

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,0 miljoner kronor (4,0).
 

Läs fler artiklar
LÄS MER