Fortnox ökade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet

Fortnox

Tommy Eklund, vd för Fortnox. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Fortsätter öka starkt.

Affärssystembolaget Fortnox ökade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet.

"Andra kvartalet präglades fortsatt av den pågående coronapandemin. Denna extraordinära situation har påverkat alla, såväl kunder som partners och medarbetare, om än på olika sätt", skriver bolaget i sin rapport.

Fortnox har enligt rapporten inte sett några direkta effekter av pandemin på sin finansiella ställning. 

Däremot har man sett svagare tillväxt i transaktionsbaserade tjänster under kvartalet. 

Några hårda siffror från rapporten:

## Omsättningen steg 32,1 procent till 170,1 miljoner kronor (128,8).

## Rörelseresultatet blev 62,5 miljoner kronor (40,1), med en rörelsemarginal på 36,7 procent (31,1).

## Resultatet före skatt var 61,6 miljoner kronor (39,7).

## Resultatet efter skatt blev 48,2 miljoner kronor (31,1), en ökning med 55 procent mot föregående år.

## Resultat per aktie hamnade på 0,80 kronor (0,52), vilket innebär en ökning med 53,8 procent mot föregående år.

## Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 113 miljoner kronor (57,9).

Vid periodens slut uppgick antalet kunder till 341 000 (286 000), en ökning med 19 procent (23).

Missa inte Breakit SaaS Summit i höst – Sveriges största mötesplats inom SaaS. Boka upp dig direkt.

Läs mer