Stillfront ökar omsättning och resultat under andra kvartalet

Stillfront spel
Stillfront ökar omsättning och resultat under andra kvartalet

Jörgen Larsson, vd på Stillfront. Foto: Press

Finwire / Breakit

Starka siffror från spelsuccén.

I juni tog Stilfront in 1,2 miljarder kronor i en nyemission och nu redovisar man ett extra starkt kvartal.

"Intäkterna gynnades av en stark organisk tillväxt i vår spelportfölj samt tillväxt från våra förvärvade studios Kixeye, Storm8 och Candywriter. Med våra senaste förvärv har vi förbättrat vår produktmix ytterligare genom den nya vertikalen Casual & Mash-up", skriver vd Jörgen Larsson i delårsrapporten.

Omsättningen steg 148,3 procent till 1.192 miljoner kronor (480). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1.207.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 510 miljoner kronor (197), med en justerad ebitda-marginal på 42,8 procent (41,0).

Rörelseresultatet blev 336 miljoner kronor (133) med en rörelsemarginal på 28,2 procent (27,7).

Pandemin har varit ett lyft

Vd Jörgen Larsson skriver i rapporten att den pågående pandemin har påverkat bolagets utvecklingen positivt och att marknadsföringskampanjerna som har körts under våren har haft väldigt bra resultat.

" I juni har vi sett en normaliserande trend men våra marknadsinvesteringar ligger fortfarande på rekordnivåer och genererar positiv avkastning", skriver Stillfront-vd:n och fortsätter:

"Den pågående Covid-19-pandemin kommer fortsatt ha en inverkan på koncernens resultat
på grund av det starka inflödet av nya användare under andra kvartalet samt ökad aktivitet inom
befintliga användarbaser, även om vi förväntar oss ett mer normaliserat mönster inklusive
säsongseffekter under andra halvåret."

Justerat rörelseresultat utföll på 463 miljoner kronor (167), med en justerad rörelsemarginal på 38,8 procent (34,8). Jämförelsestörande poster uppgick till -33 miljoner kronor, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Candywriter. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -94 miljoner kronor (-14).

Resultatet efter skatt blev 188 miljoner kronor (73), analytikerkonsensus 217.

Resultat per aktie hamnade på 5,73 kronor (3,06).

Läs fler artiklar
LÄS MER