E-handelns tillväxt bromsar in – mat på nätet har exploderat

Postnord Mat på nätet
E-handelns tillväxt bromsar in – mat på nätet har exploderat

Jon Wahlqvist

Webbredaktör och Nyhetschef

Tillväxten planar ut men dubbelt så många handlar mat på nätet som förra året.

När corona-pandemin tog ett grepp om både Sverige och världen vände sig svenskarna till nätet för att handla.

Rädslan för trängsel i butiker och viljan att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gjorde att många e-handlare har haft en boom och väntetiderna för att köpa till exempel mat skenade. 

Nu släpper Postnord sin e-handelsbarometer för juni och den visar att ökningen fortsätter, men att ökningen har mattats av. 

23 procent växte e-handeln med under månaden, en betydligt lägre tillväxt än i april och maj.

Kraftig ökning av mathandeln

Av de drygt 1.000 personer som tillfrågats i undersökningen har 76 procent e-handlat under månaden. En siffra som sticker ut är dagligvaruhandeln där 18 procent har e-handlat under juni en kraftig ökning jämfört med 2019 då bara 10 procent svarade ja på samma fråga.

"Att andelen som köpt mat på nätet nästan fördubblats i år jämfört med förra året är såklart anmärkningsvärt, en enorm förflyttning i beteende på kort tid"; säger Carl-Fredrik Teder, e-handelsanalytiker på Postnord.

"26 procent av de äldre har börjat handla mat på nätet som en direkt följd av corona-pandemin."

Det är framförallt den äldsta åldersgruppen som driver på tillväxten och Postnord ska nu försöka få med ännu äldre personer i undersökningen.

"Vi ska försöka få med äldre respondenter än 79 år i våra undersökningar, eftersom det inte längre är någon högsta ålder när det kommer till e-handel", säger Carl-Fredrik Teder.

Läs fler artiklar
LÄS MER