Betsson slog förväntningarna – tredje kvartalet inlett positivt

Betssonnätkasino

Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Osäkert om höga omsättningen inom kasino kommer fortsätta.

Bettingbolaget Betsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar även högre vinst än väntat.

Omsättningen steg 20,0 procent till 1 532,8 miljoner kronor (1 277,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 453.

Intäktsökningen var hänförlig till regionerna Västeuropa, CEECA och Övriga världen.

Kasinointäkterna var 1 286,3 (917,8) miljoner kronor, en ökning med 40 procent, varav 29 procent organiskt tillväxt.

Mobila intäkter var 1 106,4 (897,3) miljoner kronor och utgjorde 72 procent (70 procent) av totala intäkter.

Deponeringar i de operativa spelbolagens samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till
6 592,0 (4 662,0) miljoner kronor, en ökning med 41 procent.

Vid utgången av det andra kvartalet uppgick antalet registrerade kunder i koncernen till
18,5 (14,6) miljoner, en ökning med 27 procent.

Aktiva kunder uppgick under kvartalet till 820 512 (658 957), en ökning med 25 procent.

Vd Pontus Lindwall skriver i en kommentar att Betsson har levererat ett starkt andra kvartal och den positiva trenden från början av året fortsätter, trots exceptionella omständigheter och stora utmaningar på marknaden.

"I det korta perspektivet är utsikterna av naturliga skäl osäkra, men Betsson har en stark
grund att stå på, på lång sikt. Den egenutvecklade tekniska plattformen utgör en strategisk
fördel som tillsammans med vår diversifiering av marknader, vertikaler och varumärken och
en stark finansiell ställning gör att vi kan möta förändringar i marknaden. Jag ser mycket
positivt på framtiden för Betsson", kommenterar Lindwall.

Rörelseresultatet blev 217,7 miljoner kronor (196,9). Rörelsemarginalen var 14,2 procent (15,4).

Resultatet före skatt var 206,7 miljoner kronor (182,1).

Resultatet efter skatt blev 192,9 miljoner kronor (171,6), analytikerkonsensus 170.

Resultat per aktie hamnade på 1,40 kronor (1,24).

Vad gäller utsikterna för det tredje kvartalet var de genomsnittliga dagliga intäkterna under det tredje kvartalet 2020, till och med den 16 juli, 35 procent (23 procent organiskt) högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2019.

"Det råder osäkerhet om den höga aktiviteten inom kasino kan bibehållas under resten av
det tredje kvartalet. Vidare har det på grund av tidigare inställda sportevenemang från de
föregående månaderna varit en oproportionerlig ökning av sportevenemang i inledningen av
det tredje kvartalet", skriver bolaget.

Läs mer