Kontoret – mycket mer än en arbetsplats

Kontoret – mycket mer än en arbetsplats

Anneli Jansson är vd på fastighetsbolaget Humlegården. På illustrationens syns en interiör från kvarteret Origo i Solna strand, en av Humlegårdens kommande satsningar. Illustration: Walk the Room/Fotograf: Jonas Malmström

Kontorets roll har diskuterats flitigt under pandemin, då många har arbetat på distans. Men vilken roll spelar egentligen kontoret post corona?
”Som arbetsgivare är det viktigt att se över hur verksamhetens digitala, sociala och fysiska världar kan flätas samman på bästa sätt”, säger Anneli Jansson, vd på fastighetsbolaget Humlegården.

De flesta som har uppmanats att arbeta hemifrån under coronapandemin kan nog skriva under på att det har fungerat relativt bra. Idag är videomöten vardagsmat för majoriteten och många har också insett att effektivitet inte nödvändigtvis hänger ihop med kontorsnärvaro. 

Samtidigt visar flera undersökningar att många längtar tillbaka till kontoret, och då särskilt till kollegorna och sammanhanget. 

Dags för nytt kontor? Se Humlegårdens lediga lokaler här

“Kontorets roll och användning är i förändring, en utveckling som pågått successivt under de senaste åren men där förändringstakten troligtvis kommer att öka i spåren av covid-19”, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården, och fortsätter:

Vi har ett behov av att vara i ett sammanhang och känna en tillhörighet

“Att kunna arbeta på distans när det passar är förstås en viktig del i vad som skapar en attraktiv arbetsplats. Men människor vill också ses och mötas. Vi har ett behov av att vara i ett sammanhang och känna en tillhörighet. Vi vill träffa våra kollegor. Kontoret ska vara en plats som förmedlar en känsla, där alla medarbetare känner sig inspirerade, bekväma och välkomna”.

Mycket arbete fungerar riktigt bra digitalt, som avstämningar och eget arbete, men det är något som saknas.

”Att framgångsrikt driva företag och bygga företagskultur handlar till största delen om andra parametrar – att skapa engagemang, kreativitet och att åstadkomma något tillsammans. En förutsättning för det är fysiska möten mellan människor”.

Arbetsplats och mötesplats

Det anonyma kontorslandskapets tid är förbi sedan länge och idag ska ett bra, funktionellt kontor stötta alla typer av aktiviteter, från fokus till livliga och kreativa möten. Anneli Jansson menar att ett viktigt steg i arbetet med att skapa kontor som möter de behov företaget har är att djupdyka i hur man använder sina ytor idag. 

Om ni jobbar mycket med tvärfunktionella, temporära team – vilka platser kan de mötas på?

“Man kan till exempel göra studier för att se hur stor beläggning man har, för att enklare kunna se hur kontoret faktiskt nyttjas och ställa det mot hur behoven egentligen ser ut. Har mötesrummen rätt storlek? Finns det tysta utrymmen där man kan arbeta fokuserat? Om ni jobbar mycket med tvärfunktionella, temporära team – vilka platser kan de mötas på?” 

Kontor i city, Hagastaden eller kanske Solna strand? Se Humlegårdens lediga lokaler här

Ytan inte längre viktigast

På Humlegården har man lång erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar som stöttar verksamheten på bästa sätt. För det handlar inte bara om kvadratmeter – idag är det snarare sammanhang, service som förenklar vardagen, kundvärde- och upplevelse som gör ett kontor till en bra arbetsplats och mötesplats.

“Kontoret är en plats där vi manifesterar vår kultur och vårt varumärke. En miljö som både attraherar talang och får såväl människor som idéer att växa. Vi tror att grunden för att hitta en lösning som stöttar verksamheten på bästa sätt bygger på en bra och djup dialog, där vi skapar en förståelse för våra kunders behov och kan översätta det till en fysisk plats. Där man i arbetet med kontorslösningen också tänker på hur verksamhetens sociala, digitala och fysiska värld kan flätas samman på bästa möjliga sätt", avslutar Anneli Jansson.

Här kan du läsa mer om Humlegårdens verksamhet

Läs fler artiklar
LÄS MER