Bruce begränsar exklusiva avtal – efter kritiken från Konkurrensverket

SwiftrBruceträning

Anton Holmqvist. Foto: Istockphoto.com

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Bråket bland träningsapparna på den svenska marknaden ser ut att vara över.

Konkurrensverket meddelar i ett pressmeddelande att Bruce, som erbjuder en tjänst för gymmedlemskap, har gått med på att begränsa sin användning av exklusivitetsavtal med olika gym och träningsanläggningar. 

Beslutet grundar sig i ett bråk som blossade upp bland träningsapparna i slutet av förra året när utmanaren Swiftr anmälde Bruce till Konkurrensverket på grund av de avtal som bolaget skrev med olika gym. Swiftr menade att agerandet gjorde det svårt för dem och andra aktörer att konkurrera på marknaden

Konkurrensverket gjorde en utredning som landade i att Bruce skulle sluta med sina exklusiva avtal, med hot om vite på 5 miljoner kronor. Ett beslut som Anton Holmqvist, grundare av träningsappen, var kritisk mot vid tillfället.

"Det är väldigt konstigt att bakbinda enbart oss. Framförallt när Classpass är inne på marknaden med starka ekonomiska muskler och en historik av att gå in på nya marknader med aggressiva exklusivitetsavtal. Vi måste kunna svara på detta", sade han då.

Bruce beslutade också att överklaga Konkurrensverkets beslut i slutet av januari i år. Patent- och marknadsdomstolen valde däremot att avslå överklagan. Då hade konkurrensverket bland annat skrivit tipp Patent- och marknadsdomstolen att Bruce hade missuppfattat vidden av förbudet, att bolaget fortfarande fick skriva exklusiva avtal utanför Stockholm och Göteborg.

Nu väljer Bruce att följa Konkurrensverkets beslut.

“Att Bruce nu åtar sig att begränsa sin tillämpning av exklusivavtal gynnar utvecklingen på en ny marknad som ännu befinner sig i ett inledande skede”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket meddelar också att de slutar granska konkurrenterna Swiftr och Classpass då myndigheten inte anser att deras agerande har haft någon större negativ påverkar på konkurrensen. 

Läs mer