Säljer du till konsument? Här är 5 nyheter du måste ha koll på

Säljer du till konsument? Här är 5 nyheter du måste ha koll på

Anneli Rönn och Mikaela Jonsson på juristbyrån Fondia

Dolda testköp och tydligare regler kring ångerrätt – här går Fondias affärsjurister Anneli Rönn och Mikaela Jonsson igenom de viktigaste förändringarna i de nya konsumentreglerna.

Konsumentköpen tar ständigt nya skepnader, precis som formerna för transport och leverans. De nya konsumentreglerna är bättre anpassade för dagens klimat, där konsumentens position stärks och säljarens ansvar förtydligas. Här kommer en crash course i de viktigaste ändringarna för dig som säljer direkt till konsument.

”New Deal for Consumers”

Konsumenträtten är ett av många områden som regleras på EU-nivå, där fokus just nu handlar om att stärka konsumentskyddet för EU-medborgarna.

Redan den 1 maj 2020 gjordes därför förändringar i några av de viktigaste konsumenträttsliga lagarna, såsom konsumentköplagen och distansavtalslagen, i syfte att reglerna ska bli tydligare. Dessa nyheter utgör en del av EU:s satsning ”New Deal for Consumers” som inleddes i april 2018. 

När risken för varan övergår från säljaren till konsumenten
Konsumentköplagen blir nu tydligare i frågan om när risken för en vara övergår från säljaren till konsumenten, när varan ska fraktas av en utomstående transportör. Om konsumenten har anlitat en transportör på egen hand anses varan ha kommit i konsumentens besittning redan när den överlämnas till transportören. Om säljaren har gett konsumenten flera transportörer att välja mellan är varan avlämnad först när konsumenten har fått den av transportören.

Ångerrätten
Enligt distansavtalslagen har konsumenten rätt att ångra sitt köp inom två veckor. Från den 1 maj 2020 är säljaren skyldig att informera om och tillhandahålla konsumenten ett standardformulär som kan användas för att utöva ångerrätten. Om det handlar om ett distansavtal – exempelvis vid e-handel – kan standardformuläret lämnas på annat sätt än det sätt som avtalet ingicks på, till exempel via e-post. Om avtalet däremot ingåtts utanför säljarens affärslokal med båda parter närvarande ska standardformuläret tillhandahållas på samma sätt som övrig information som ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås.

Ångerrätt vid digitalt innehåll
Vid försäljning av digitalt innehåll som streamingtjänster eller ljudböcker kan konsumenten ofta få tillgång till innehållet omedelbart efter att avtalet ingåtts. Även här har konsumenten ångerrätt, om distansavtalslagen är tillämplig. Om konsumenten använder sin ångerrätt har säljaren inte rätt till återbetalning för det som levererats. För att ångerrätten ska sättas ur spel krävs att konsumenten har samtyckt till att leveransen startar och därigenom gått med på att det inte ska finnas någon ångerrätt. Det blir upp till säljaren att visa att konsumenten har lämnat ett sådant samtycke, om säljaren påstår att konsumenten inte har någon ångerrätt. Har konsumenten avsagt sig ångerrätten men köpet av någon anledning ändå ska återgå, har säljaren rätt till återbetalning för det som redan har levererats till konsumenten.

Dags att lansera webbshoppen, eller uppdatera befintliga leverans- och försäljningsvillkor? Boka ett kostnadsfritt möte med Fondias jurister här

Stärkta tillsynsbefogenheter

Från och med 1 juli sker ändringar i flertalet lagar som innebär att Konsumentverket, Konsumentombudsmannen, Finansinspektionen med flera får förstärkta befogenheter.

Testköp
Enligt de nya reglerna ska myndigheterna även ha rätt att göra dolda testköp, för att kunna upptäcka överträdelser och för att samla in bevis. Så snart som det är möjligt ska säljaren få information om att ett testköp har skett.

Om näringsidkaren trotsar myndighetens beslut och inte publicerar varningsmeddelandet kan näringsidkaren bli skyldig att betala vite

Varningsmeddelande
Om en näringsidkare har otillbörlig marknadsföring på sin hemsida, eller använder oskäliga avtalsvillkor vid försäljning på internet, kan myndigheten besluta att det ska införas ett varningsmeddelande på hemsidan som tydligt visas för besökarna. Varningsmeddelandet ska ange på vilket sätt marknadsföringen eller avtalsvillkoret är otillbörlig/-t . Om näringsidkaren trotsar myndighetens beslut och inte publicerar varningsmeddelandet kan näringsidkaren bli skyldig att betala vite.

Förmånliga juridiska lösningar för start-ups, till fastpris. Läs mer här om Runway här!

Vad är mer på gång?

Det finns även planer på att harmonisera påföljderna vid överträdelser av konsumentskyddsreglerna. EU:s medlemsstater ska införa bestämmelser som innebär att brott mot konsumentlagstiftningen kan ge höga sanktionsavgifter. För de allvarligaste fallen kan bötesbeloppet bli upp till 4 procent av årsomsättningen.

Fler åtgärder är att vänta framöver och Fondia fortsätter givetvis bevakningen av konsumenträttsområdet.

Läs fler artiklar
LÄS MER