Tisdag 16 juni 2020: Detta händer idag

Börs

Finwire / Breakit

Viktiga tidpunkter och händelser idag.

BÖRS
Utländska rapporter
Före börsöppning: Lennar

Efter börsstängning: Oracle

Stämmor
IBT, 10:00 Game Chest, 10:00 Prebona, 13:00 Diös, 13:00 Maxfastigheter, 14:00 Ecoclime, 15:00 Cellavision, 15:00 Veg of Lund, 15:00 Ziccum, 16:00 Ellen, 16:00 Eniro, 16:00 Pharmacolog (extra), 19:00 Josemaria Resources

Investerarmöte
13:00 Miris investerarmöte BioStock Live

Handlas exklusive utdelning
NP3 (utd 1,70 kr)

Corporate Actions
Paynova exklusive rätt N 1:4, 10 kronor per aktie
Prostalund exklusive rätt N 1:4, 1,50 kronor per aktie

MAKRO
Japan räntebesked
Polen räntebesked
07:00 Finland BNP-indikator
08:00 Storbritannien arbetslöshet
08:00 Tyskland KPI reviderad
09:00 Sverige undersökning företag från Konjunkturinstitutet
09:00 Tjeckien PPI
10:00 IEA månadsrapport oljemarknaden
10:00 Sverige ESV budgetprognos
10:00 Sverige AF presenterar arbetsmarknadsprognoser 2020-2021
10:30 Hongkong arbetslöshet
11:00 Tyskland ZEW-index
14:00 Brasilien detaljhandelsförsäljning
14:30 USA detaljhandelsförsäljning
14:55 USA Redbook
15:15 USA industriproduktion
15:15 USA kapacitetsutnyttjande
16:00 Federal Reserve utskottsförhör Jerome Powell talar i Senaten
16:00 USA företagens lager
16:00 USA NAHB husindex
18:00 Ryssland industriproduktion
22:30 USA API veckovis oljelager

Läs fler artiklar
LÄS MER