Pricerunner ger realtidsdata – när Riksbanken försöker hänga med i coronautvecklingen

PricerunnerRiksbankenCoronaviruset

Nicklas Storåkers, vd på Pricerunner. I bakgrunden Riksbankends chef Stefan Ingves. Foto: Breakit & TT

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Riksbanken vill ha snabbare information i coronapandemin.

Coronavirusets spridning i världen har de senaste månaderna lett till många snabba förändringar i samhället. Även i Sverige, där restriktionerna inte har varit lika kraftiga som i många andra länder, har det inneburit förändringar för hur vi handlar och reser.

Världskonjunkturen har sjunkit som en riktigt tung sten mot botten och Riksbanken har haft svårt att hänga med i svängarna. Den data de vanligtvis använder sig av publiceras för sällan och för sent.

Nu drar man igång en satsning på realtidsdata för att snabbare få koll på vartåt det barkar.

“När ekonomin rör sig så snabbt, som under de senaste månaderna, är bakåtblickande data inte tillräckligt stöd för ekonomiskpolitiska beslut och för att bedöma nuläget och utvecklingen i närtid. För att snabbt kunna uppskatta hur coronapandemin påverkar svensk ekonomi och arbetsmarknad har Riksbanken utökat sin insamling och sammanställning av högfrekventa data, så kallade realtidsindikatorer”, skriver Riksbanken i sin rapport som publicerades den onsdagen den 2 juni.

Bland Riksbankens källor finns bland annat andra myndigheter, företag och sajter på nätet och andra kommersiella dataleverantörer. Datan samlas också in i en “experimentell offentlig kanal” där vem som helst kan följa utvecklingen.

Pricerunner delar med sig av datan

En aktör som är med och bistår med sin prisdata är prisjämförelsesajten Pricerunner.

“De kontaktade oss i början av krisen. För oss var det naturligt att hjälpa till utan att ta betalt , vi gör det här för att hjälpa till i krisen. De kände ett behov av att följa inflationsutvecklingen och då antar jag att det här blir ett viktigt underlag för dem att fatta sina beslut kring”, säger Nicklas Storåkers, vd på Pricerunner.

“De upptäckte att det fanns väldigt hög korrelation mellan vår realtidsdata och deras konsumentindex.”

Nicklas Storåkers lyfter också fram att den här informationen inte vanligtvis är någonting som de strösslar omkring sig.

“Det här är vår finaste kaviar. Det är inte någonting som man ger man bort hur som helst. Men till riksbanken, för att bidra med sitt strå till stacken för att de ska kunna fatta bättre beslut, då kändes det väldigt relevant att bidra. För det är i stort sett bara vi som sitter på den här datan”, säger han.

Även Google är ett verktyg 

Riksbanken skriver också i rapporten att de bland annat har studerat söktrender på Google för ord relaterade till arbetslöshet och upptäckt att det finns ett tydligt samband mellan den datan och andelen arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning. 

“I och med den snabba digitaliseringen och utvecklingen i omvärlden är det sannolikt att nya typer av data allt oftare kommer att användas i policyanalys framöver. Riksbankens behov av att analysera och dra kunskap ur källor med stora mängder mikrodata kommer också sannolikt att öka”, skriver Riksbanken också i rapporten.

Läs mer