Tillväxtverket samarbetar med polisen – ska sätta dit företag som fuskar med korttidsarbete

Tillväxtverket Coronaviruset Korttidspermittering
Tillväxtverket samarbetar med polisen – ska sätta dit företag som fuskar med korttidsarbete

Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket. Foto: Press

Tobias Blixt

Reporter

"Det här handlar om brott mot den svenska välfärden och polisen kommer att hantera ärendena med förtur."

Tillväxtverket ska samarbeta med polisen för att förhindra att företag fuskar med stödet för korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering). Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att de har fått in ett stort antal tips om fusk sedan de öppnade för ansökningar den 7 april i år. 

“Vi står i dagsläget i begrepp att överlämna cirka 400 tips till polisen där misstanke om brott finns. Utöver det utreder vi cirka 2000 ärenden internt”, säger Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll på Tillväxtverket, i pressmeddelandet.

"Handlar om brott mot den svenska välfärden"

Samarbetet ska göra att polisen enklare kan gå vidare tips och misstänkta ärenden för fortsatt utredning. Det handlar bland annat om att skapa en “effektiv anmälning- och utredningsprocess mellan myndigheterna”.

“Det här handlar om brott mot den svenska välfärden och polisen kommer att hantera ärendena med förtur. I den inledande fasen riktade vi in oss på att arbeta brottsförebyggande för att stoppa felaktiga utbetalningar. Det arbetet fortsätter parallellt som vi omhändertar de inkomna anmälningarna”, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Från och med den 1 juli träder också nya regler i kraft som gör att Tillväxtverket får utökade befogenheter att utföra kontroller hos företag med korttidsarbete. De nya reglerna ger myndigheten rätten att genomföra oanmälda kontroller.

Läs fler artiklar
LÄS MER