Försäljningen rasar för Teknikmagsinets ägare

Ambia
Försäljningen rasar för Teknikmagsinets ägare

Marcus Anderson, vd Ambia Trading Group. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Handelsföretaget Ambia Trading redovisar lägre omsättning i första kvartalet jämfört med fjolåret. Samtidigt vänder bolaget till vinst.

Omsättningen under kvartalet sjönk med 23,4 procent till 134 miljoner kronor. Det kan jämföras med en omsättning på 175 miljoner under samma period förra året.

Rörelseresultatet blev 72,9 miljoner kronor (-4,6), med en rörelsemarginal på 54,4 procent.

"Ambiabolagens utveckling har påverkats av den pågående Coronapandemin, främst genom minskade försäljningsvolymer. Till följd av detta har kostnadsbesparande åtgärder genomförts och ytterligare insatser är planerade. Det är i dagsläget inte möjligt att förutsäga vad den samlade effekten av pandemin kommer att bli för bolagen i Ambias portfölj", skriver bolaget.

Resultatet före skatt var 72,9 miljoner kronor (-4,6). Av resultatet utgörs 102 miljoner kronor av förvärvsvinster.

Resultat per aktie hamnade på 9,06 kronor (-0,56).

Likvida medel uppgick till 21,5 miljoner kronor.

I rapporten skriver Ambia att coronaviruset har haft en negativ påverkan i koncernens alla verksamheter.

I övrigt kommer Ambia att avnoteras från Spotlight den 30 juni sedan man inte velat göra en ny noteringsprövning. Istället läggs fokus på arbetet med att säkra verksamheternas framtid. Styrelsen tillägger dock att förhoppningen är att Ambia ska återkomma som noterat bolag inom en inte alltför avlägsen framtid.

Läs fler artiklar
LÄS MER