”Vi hjälper dataspelsföretag att vara goda arbetsgivare och vidga affären”

”Vi hjälper dataspelsföretag att vara goda arbetsgivare och vidga affären”

Många fokuserar helt på entertainment. Andra sneglar mot gamification, eller andra sätt att utveckla affären. Hos arbetsgivarorganisationen Almega finns plats för alla växande dataspelsföretag.
”Som vår partner får ni tillgång till Sveriges vassaste arbetsrättsjurister och HR-avdelning”, säger Åsa Zetterberg på IT&Telekomföretagen inom Almega.

Att de svenska dataspelsföretagen växer i rekordfart är ingen hemlighet. I höstas rapporterade branschorganisationen Dataspelsbranschen att spelutvecklingsföretagen tillsammans omsatte 19 miljarder kronor 2018, en ökning med 42 procent från året före. Och i en tid när coronapandemin skakar om stora delar av näringslivet har dataspelsföretagen överlag hittills inte påverkats negativt, snarare tvärtom.

Men som alltid i branscher som går framåt finns risk för växtvärk när arbetsgivaransvaret ökar i takt med de anställda blir fler, detta på en arbetsmarknad där rörligheten är stor och kompetensbristen enorm. Samtidigt måste man ligga i framkant för att vara fortsatt konkurrensmässig på en global marknad i ständig utveckling. Som medlem i Almega får dataspelsföretagen hjälp med båda delar. 

Spel – eller mer?

“Hos oss är du alltid aktuell och kompetent i rollen som arbetsgivare, så att du kan fokusera på affärsutvecklingen och kärnverksamheten. Samtidigt stöttar vi dig i branschspecifika utmaningar som kompetensförsörjning och upphovsrättsfrågor genom att påverka politiken och regelverken i en positiv riktning”.

Åsa Zetterberg är förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen, en av två branschorganisationer inom Almega som välkomnar dataspelsföretag som medlemmar. Den andra är Medieföretagen, och vilket av förbunden som passar bäst beror främst på hur du identifierar ditt företag och er affär framåt.

Rådgivning, utbildning, förhandlingsstöd – läs mer om vad Almega kan göra för er 

“Identifierar du dig som innehållsleverantör som skapar spel och underhållning är det Medieföretagen du bör söka dig till”, säger Charlott Richardsson, förbundsdirektör på Medieföretagen som har runt 600 medlemsföretag, med runt 36 000 anställda.

När du har anställda som skapar upphovsrättsliga verk är det viktigt att komma överens om vad som gäller eftersom upphovsrätten är avtalsbaserad

Förbundet samlar alla branscher inom media som exempelvis dagspress och tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, film- och tv-producenter, biografer och filmdistributörer, kommunikationsbyråer, skivbolag – och dataspelsföretag. I en alltmer digitaliserad värld är upphovsrättsfrågor ständigt aktuellt, inte minst för just dataspelsbranschen.

”När du har anställda som skapar upphovsrättsliga verk är det viktigt att komma överens om vad som gäller eftersom upphovsrätten är avtalsbaserad. Dataspelen i sig är upphovsrättsligt skyddade. Vidare så kan spel generera merförsäljning i form av leksaker och annan merchandise och i båda dessa fall är det bra att ha starka och hållbara avtal på plats. Vi får ofta frågor på hur man utformar dessa”, säger Charlott Richardson.

Charlott Richardson, förbundsdirektör på Medieföretagen och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Som medlem i IT&Telekomföretagen får du en möjlighet att träffa och nätverka med de främsta techbolagen

Skapar nya affärsmöjligheter

För dataspelsföretag som identifierar sig som ett techbolag och som kanske också vill vidga affären till annat inom tech är IT&Telekomföretagen rätt val. Med runt 1 300 medlemsföretag, som samlar över 100 000 medarbetare, är förbundet Sveriges största samlande kraft för techsektorn.

”Som medlem i IT&Telekomföretagen får du en möjlighet att träffa och nätverka med de främsta techbolagen, något som kan skapa nya affärsmöjligheter inom exempelvis gamification”, säger Åsa Zetterberg.

Väx snabbare med Almega – läs mer här

Dessutom ingår medlemskap i Svenskt Näringsliv.

“Affärsmöjligheterna för dataspelsbranschen är fantastiska. Men liksom andra techbolag finns det utmaningar för att kunna växa. Det gäller bland annat tillgången till kompetens, könsbalans och möjligheten att rekrytera talanger från andra länder. Genom att samlas kring gemensamma frågor kan vi driva på en utveckling där Sverige behåller positionen som en av världens starkaste techscener ”.

Läs fler artiklar
LÄS MER