Regeringen tar krafttag mot bolag som fuskar kring korttidsarbete

Tillväxtverket Skatteverket Korttidspermittering
Regeringen tar krafttag mot bolag som fuskar kring korttidsarbete

Caroline Englund

Reporter

Regeringen ger nu flera myndigheter bättre möjlighet att avslöja företag som fuskar med reglerna kring korttidspermittering.

Korttidspermittering eller korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Exakt hur det funkar kan du läsa om här.

Systemet infördes i början av april och sedan dess har över 21,4 miljarder betalats ut i stöd. Men tidigt kom också varningar om att systemet missbrukades. Flera fackförbund larmade om att anställda tvingades jobba heltid trots att företaget hade ansökt och beviljats stöd för korttidspermittering.

Nu tar regeringen krafttag mot fuskarna och ger Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företagen som använder korttidspermittering.

Nytt är bland annat att företag ska lämna uppgifter på individnivå om anställda som omfattas av korttidspermittering och att den som lämnar felaktiga uppgifter kan bli åtalad för brott. Tillväxtverket och Skatteverket blir dessutom skyldiga att anmäla misstänkta brott till åklagare. 

Myndigheterna kommer också kunna utbyta information med varandra på ett enklare sätt. Till exempel kommer Skatteverket kunna ta del av Tillväxtverkets beslut om vilka företag som omfattas av stöd vid korttidsarbete.

Skatteverket och Försäkringskassan kommer även att bli skyldiga att lämna uppgifter till Tillväxtverket vid misstanke om felaktiga utbetalningar, utan att hindras av sekretess.

Läs fler artiklar
LÄS MER