Pepins lanserar Pepicon – tjänst för kapitalanskaffning och exit som lanseras med SEB

Pepins
Pepins lanserar Pepicon – tjänst för kapitalanskaffning och exit som lanseras med SEB

Julia Reuszner avgående vd Pepins. Foto: Press

Finwire / Breakit

Vill göra det lättare att plocka in kapital.

Pepins lanserar vad man kallar för en banbrytande SaaS-lösning för kapitalanskaffning och exit. Hittills har Pepins rest över en miljard kronor till cirka 40 bolag. Mjukvaran, Pepicon, ska hjälpa bolag att hantera och effektivisera hela processen för att resa kapital, på egen hand eller med hjälp av rådgivare

"Pepicon är en SaaS-lösning för kapitalanskaffning och exit. Som en utväxling på allt Pepins gjort, står för och kan har vi med Pepicon byggt en helt ny skalbar affär med internationell potential. Pepicon kommer även förbättra och effektivisera Pepins egen affär samtidigt som kunderbjudandet blir starkare oavsett om du är investerare eller ett bolag som söker kapital," skriver Pepins.

Pepins driver idag en crowdfunding-plattform med handel och menar att många bolag som söker sig till dem är attraktiva ur ett investeringsperspektiv, men att ytterst få är investeringsbara och redo att genomföra en transaktion. Bolagen vet enligt Pepins sällan vad investerarna behöver för att kunna fatta beslut, standard saknas och få hjälpmedel finns att tillgå.

I och med corona lanseras Pepicon tidigare än planerat. Dessutom ges, i och med ett samarbete, SEBs företagskunder ett specialerbjudande.

Plattformen har fyra medgrundare och kommer bedrivas som en egen organisation under ledning av Pepins grundare Anders Sjunnesson. Pepins äger 85 procent.

“Jag har under 30 års tid varit investerare, entreprenör och rådgivare och vet alltför väl hur svår, ineffektiv och smärtsam processen ofta är när kapital ska tas in eller bolag ska säljas. Fallgroparna är många, arbetet manuellt och specialiserade hjälpmedel lyser med sin frånvaro. Med Pepicon vill jag skapa en 'game-changer', en ny standard som ger stora fördelar för alla aktörer i ekosystemet,” säger Pepins grundare Anders Sjunnesson.

Läs mer

Minskad omsättning och rörelseförlust för Fundedbyme: "Jobbat hårt med att effektivisera"

Sympatisk idé – men Pepins och Fundedbyme måste höja ribban för lyckas

Efter Aegirbios miljardbud på Dynamic Code – stort missnöje i ägarledet

Läs fler artiklar
LÄS MER