Fingerprint överraskar – negativt

FingerprintMobilt

Foto Erik Simander/TT kod.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Fingerprint Cards första kvartal påverkades av kapacitetsbegränsningar.

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad rörelseförlust medan nettoförlusten var oförändrad.

Omsättningen sjönk 9,6 procent till 310,0 miljoner kronor (342,9). Under kvartalet påverkades omsättningen av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar i varutransporter till följd av coronavirusutbrottet, skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev 11,6 miljoner kronor (35,8), med en ebitda-marginal på 3,7 procent (10,4).

Rörelseresultatet blev -17,7 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före skatt var 6,5 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -37,8 miljoner kronor (-161,1).

"Vi räknar med fortsatt påverkan av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Situationen har dock förbättrats något i takt med att restriktioner till följd av coronavirusutbrottet successivt har lyfts i Asien", konstaterar vd Christian Fredrikson.

"Läget är svårbedömt"

Samtidigt bedöms att den ekonomiska inbromsningen i världen påverkar omsättningen negativt framöver.

"Läget är dock svårbedömt, vilket avspeglas i en stor spridning i de prognoser som publicerats. Externa branschbedömare räknar för tillfället med att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med uppemot 10–20 procent under 2020."

Under första kvartalet stärkte Fingerprint Cards sin marknadsandel inom kapacitiva sensorer för mobiltelefoner.

Fingerprint Cards, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 310,0 342,9 -9,6%
EBITDA 11,6 35,8 -67,6%
EBITDA-marginal 3,7% 10,4%
Rörelseresultat -17,7 -1,9
Resultat före skatt 6,5 -0,8
Nettoresultat -3,5 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet -37,8 -161,1

Läs mer